Лисиця Андрій Валерійович,

д.м.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Лисиця Андрій Валерійович
QA
Резюме
Освіта

У 1986 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біофізика», кваліфікація – біолог-біофізик, викладач біології та хімії (номер диплома про вищу освіту ПВ № 694284).  

Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Synthesis of Zn1–xCdxS nanocrystals by electrolytic method / N.B. Danilevska, M.V. Moroz, A.V. Lysytsya, B.D. Nechyporuk, M.V. Prokhorenko, B.A. Tataryn, Fiseha Tesfaye // Journal of nano- and electronic physics. Vol. 11, № 1, 01015(5pp) (2019). DOI: 10.21272/jnep.11(1).01015. (Database SCOPUS)

Impact of radon exposure upon dynamics of mortality rate from lung cancer for population of Rivne city, Ukraine / O.O. Lebed, S.S. Trusheva, A.V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(1), 25-34. (Database WoS)

Radon ecology danger and the ways of its minimization in Rivne city (Ukraine) / O.O. Lebed, M.O. Klymenko, V.O. Myslinchuk, L.V. Hladun, A.V. Lysytsya / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), 43-50. (Database WoS)

Membrane action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride revealed on smooth muscle cells, nerve tissue and rat blood platelets: A biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers / K.O. Paliienko, T.O. Veklich, O.Ya. Shatursky, O.A. Shkrabak, A.O. Pastukhov, M.O. Galkin, N.V. Krisanova, A.Ju. Chunikhin, A.V. Rebriev, A.V. Lysytsya, T.A. Borisova, S.O. Kosterin // Toxicology in Vitro. – Vol. 60, 2019, Pages 389-399. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.06.008 (Database SCOPUS)

Comparison of cohort and ecological research of radon influence on oncological diseases of the Rivne city residents (Ukraine) / O. O. Lebed, О. S. Voloshkina, V. O. Myslinchuk, V. O. Shchuryk, A. V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4), 552-560. (Database WoS)

Опублікування тез доповідей

Резистентність мікроорганізмів до катіонних дезінфектантів / Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» (м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р.).– Тернопіль: ЦП «Компринт», 2019. – С. 28.

Дослідження вірусопротекторних властивостей полігексаметиленгуанідину / М.С. Мандигра, П.Ю. Кривошия, А.В. Лисиця, Г.П. Воловик // наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 10-11 жовтня 2019 р., м. Київ. – С. 118-121.

Лисиця А.В. Екологія інформаційного простору у вищій школі / Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р., «WayScience». – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 385-389.

Рецензування статей, авторефератів

за 2019 р. рецензував близько 10 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Брав участь в роботі спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства і природокористування із захисту кандидатських дисертацій за спец. 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), наказ МОН № 1218 від 07.11.2018.

Присвоєння вченого звання професора

Присвоєно вчене звання професора кафедри екології, географії та туризму згідно рішення Вченої ради РДГУ від 25 квітня 2019 р., протокол № 4, атестат професора видано на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 20 червня 2019 р., АП № 001081.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: andrii.lysytsia@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну