Худолій Анатолій Олексійович,

д.п.н., проф., завідувач кафедри англійської філології
Худолій Анатолій Олексійович
QA
Резюме
Освіта

 Інститут Дослідження НАТО Жана Моне “Розширення аналітичних навичок  стратегії в країнах партнерах”, Київ, Україна

 Отримав сертифікат учасника в травні 2014 р. 


Інститут світової економіки та міжнародних відносин (ІСЕМВ), Київ, Україна  

Д. політ. н., захистив дисертацію в березні 2013 року

                        

14 літній інститут американських студій в Україні: “Діяльність уряду США та його вплив на зовнішню політику”.  

Львів, Львівський національний університет імені І. Франка

Отримав сертифікат учасника в червні 2013 р. 


11-ий Літній інститут американських студій в Україні: “Зміни в Америці. Перспективи адміністрації Б. Обами. 

Євпаторія, Крим, Україна. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.

Отримав сертифікат учасника в червні 2010 р. 


Дослідження в університеті штату Канзас під егідою Програми Фулбрайта Державного департаменту США, Бюро освіти та культури.

Отримав сертифікат учасника в травні 2008 р. 


Закінчив дворічну літню школу Інституту відкритого суспільства  

Програма вищої освіти (Фонд Сороса), спрямована на поширення медійної освіти  в пострадянських університетах.

Отримав диплом про закінчення навчання в червні 2008 року.


Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність, підготовка  програми та дослідження як інструменти інноваційного підходу у викладанні”, підтримки Інституту відкритого суспільства. Львів, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2007

                                    

Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність в пострадянських  країнах”, за підтримки Інституту відкритого суспільства. Київ, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2006


Національний університет “Острозька академія”, Острог, Рівненська обл., Україна

Отримав вчене звання доцента в жовтні 2005 року


Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

Захистив кандидатську дисертацію по лінгвістиці в лютому  2004 р.

                                            

Університет штату Делавер, Ньюарк, Делавар, США

Отримав сертифікат учасника програми за відмінне викладання англійської мови та американознавства, організованої Держдепартаментом США в серпні 1998 року


Київський педагогічний інститут іноземних мов, Київ, Україна

Отримав диплом вчителя іноземних мов в червні 1989 року Досвід роботи

2016 –донині – завідувач кафедри англійської філології

2015-2016  декан факультету романо-германських мов

2014        професор кафедри англійської філології НаУОА

2013              доктор політичних наук

2005               Доцент факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

2004               кандидат філологічних наук                         

2002               Старший викладач Національного університету Острозька академія.

1999               Викладач Національного університету Острозька академія.

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Khudoliy, A. (2021). “Participation of Young People in Public and Political Life of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 1, pp. 72-83. Scopus (Q4).

Geopolitical and regional considerations: US, China and, Russia: partners or competitors? // Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI. №2. 18.05.2020. C. 55-65 (Index Copernicus).

опублікував розділ в монографії: Khudoliy, A. (January 2022). The Balkan Migration Route. In Bruno Ferreira Costa (University of Beira Interior, Portugal) (Ed.), Challenges and Barriers to the European Union Expansion to the Balkan Region (pp. 111-134). IGI Global. Retrieved from https://www.igi-global.com/book/challenges-barriers-european-union-expansion/275497 https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9055-3, включену до наукометричної бази Scopus.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензував праці з наукового збірника "Linguodidactica" Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej. Tom XXV/2021.

Рецензував статті в польському науковому виданні Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych” Науково-періодичне видання «Науковий зошит українознавчих праць». Зошит № 6, 2021 р.

ВІДГУК на автореферат дисертації Н. О. Стеблини «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ДИСКУРС СУЧАСНОСТІ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси

ВІДГУК на автореферат дисертації Цеховалової Авеліни Олегівни «Гуманітарна інтервенція в Лівії: міжнародні виміри», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (політичні науки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Кондрук А.Ю. «Вербальні та невербальні засоби актуалізації лицемірства в англомовному художньому дискурсі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Рецензую статті в польському науковому виданні Czasopismo „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych” Науково-періодичне видання «Науковий зошит українознавчих праць» 2021 р.; Рецензую праці з наукового збірника "Linguodidactica" Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej. 2021; Рецензую статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". К., 2021.

ВІДГУК на автореферат дисертації Братунь К.О. "Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Рецензував статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". – No 11. – К., 2021. – 117 с.

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Виступ на секційному засіданні VI Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці". Тема доповіді Худолія А.О., Жигайла В.М. "Стратегічні пріоритети зовнішньополітичної діяльності США в ХХІ столітті". С. 12 програми конференції. Львів: 23 квітня 2021 р.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на Днях науки 11-14 травня 2021 року, м. Острог, НаУОА. XXVI наукова викладацько-студентська конференція. Тема виступу: "Метафори як переконливі засоби впливу у публічному дискурсі Д. Трампа". Засідання секції відбулося 11 травня 2021 року.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Опублікував статтю "Лінгвістичні особливості новотворів в американському варіанті англійської мови" в Наукових записках Національного університету "Острозька Академія". Серія "Філологія" (Index Copernicus). Випуск 11 (79). С. 16-20.

2020

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензував статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". – No 9. – К., 2020. – 163 с. ISSN 2521-1706 УДК 94+32

Рецензував статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". – No 10. – К., 2020. – 108 с.

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Bruno Ferreira Costa and Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy. The relevance of public speech in the presidency of Donald Trump – the US elections in analysis // Estudos em Comunicação. № 29. Maio de (dezembro) 2019. P. 103-126. Scopus.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 6(74) / 2019.

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 7(75) / 2019.

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 8(76) / 2019.

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 9 (77) / 2020.

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. №10 (78) / 2020.

Відповідальний редактор збірника: Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” / Ред. кол.: Худолій А.О., Ковальчук І. В. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. Випуск 13. 203 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Опублікував статтю: Кібербезпека: сучасні виклики перед Україною // Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI. 18.05.2020. С.138-146.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

тема пандемії в промовах Дональда Трампа // ХХV наукова викладацько-студентська конференція “Дні Науки ”, Острог, 11-15 травня 2020 р. – С. 92.

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Метафоричний простір американських лідерів. Міжнародна наукова конференція "Культурні відносини пограниччя", 14-15 травня 2019 року. Академія імені Якуба з Парадижа, м. Гожув-Велкопольський, Польща.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 5(73) 2019.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензував статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". – No 8. – К., 2019. – 98 с. ISSN 2521-1706 УДК 94+32

Рецензував статті в журналі "Американська історія та політика: науковий журнал". – No 7. – К., 2019. – 103 с. ISSN 2521-1706 УДК 94+32

Рецензував праці з наукового збірника "Linguodidactica" Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej. Tom XXIII/2019.

Рецензував статті в польському журналі "Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych" nr 3/2019. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzow Wielkopolski 2019.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Опублікував статтю "Сучасні виклики в АТР // «Американська історія та політика»: науковий журнал. К.: «ІМВ», 2018. № 6. С. 72-81. "

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип.1 (69). Частина 2. – С. 217-222.

Імміграція в Португалію в ХХІ столітті // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2018. – № 3. – С. 32-40.

Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – № 8. – С. 50-53.

Регіональна політика Ізраїлю та Туреччини // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» / Ред. І.Д. Пасічник, Т.В. Сидорук, Г.М. Перепелиця. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2018. - Вип. 2. – С. 48-66.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

A. Khudoliy. Migration issue on D. Trump agenda (in public discourse and policy) // XXIII Vertiniana “Granice Ludskiego Świata. Problem III: koniecznie – przypadkowe” (Kielce-Bodzentyn 7-9.12.2018 r.)

Виступ на міжнародній конференції в м. Ковілья, Португалія, 11.10.2018. Тема конференції "The Political Persuasion Industry: Agents, Strategies and Discourses ". Назва виступу - "Persuasion in public speeches of russian and American leaders".

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Khudoliy Anatoliy. Conceptual metaphors in American Journalistic Texts //Advanced Education (Новітня Освіта). - Київ: Вид-во КПІ імені Ігоря Сікорського. - Issue 10, 2018. - P. 175-184. ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print). Certificate of state registration: № 20038-9838P HF. Indexed in: ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, I2OR, InfoBase Index.

1. Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип.1 (69). Частина 2. – С. 217-222.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series

Відповідальний редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

з грудня 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – № 8. – С. 50-53.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Сучасні англійські неологізми в українській мові // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні Науки ”, Острог, 27-30 березня 2018 р. – С. 4.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензував статті в журналі "American history and politics: academic journal". – № 5. – K., 2018. – 211 p.

Рецензував статті в журналі "American history and politics: academic journal". – № 6. – K., 2018. – 108 p.

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Публічний дискурс Дональда Трампа // ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки ”, Острог, 27-30 березня 2017 р. – С. 8.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // Друга Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)». – Київ, 23 листопада 2017 року. – С. 5.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 118 (3). – 2017. – С.329-334.

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2017. – № 3. – С. 103-113.

Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2017. – С. 57-62.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

з грудня 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

дав відгук на автореферат дисертації Шевчук Вікторії Вікторівни «Удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

дав відгук на автореферат Ясінської Аліни Юріївни, аспірантки кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автреферат на тему "Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща", зі спеціальності 23.00.02. - політичні інститути та процеси, виконаної на кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник - доктор політичних наук, доцент Тарас Ярославович Лупул)."

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2017. – № 3. – С. 103-113. Google Scholar

США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 118 (3). – 2017. – С.329-334. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2017. – № 2. – С. 34-41.

Регіональні виміри зовнішньої політики Пакистану (українською мовою) // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – № 2 . – С. 94-98.

Керівництво студентським науковим гуртком

керую науковим гуртком "Політична лінгвістика"

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // “Politicus”. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2016. – № 1. – С. 237-241. Google Scholar, Index Copernicus. http://politicus.od.ua/1_2016/51.pdf

Американо-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2016. – № 1. – С. 115-122. Google Scholar http://www.americanstudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%90..pdf

Semantic-cognitive Analysis of the Concept Ukraine in Speeches of B. Obama (2014) // Cognitive Studies / Etudes Cognitives. – Institute of Slavic Studies, PAS, University of Silesia and The Slavic Foundation, 2016. – Vol. 16. – P.153-163.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского; отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 2.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип.61. – С. 144-148.

Американо-українські відносин в світлі викликів ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2016. – № 1. – С. 115-122.

Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // “Politicus”. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2016. – № 1. – С. 237-241.

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 12-15.

Тенденції мовних змін в американських публіцистичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття // Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку: традиции и инновации: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2016. – С. 67-72.

Perspectives of US Foreign Policy after the Elections of 2016 // «V Американские студии». Материалы V Международной научно-практической конференции, 23 Декабря 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 17-28.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Khudoliy A. Role of NATO in Russian-Ukrainian Conflict of 2014-2015 / Anatoliy Khudoliy / «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С.8-11.

Khudoliy Anatoliy. Easy-European Policy of the USA in the Light of Russian-Ukrainian Conflict / Anatoliy Khudoliy // «США: история, общество, культура»: материалы III международной научно-практической конференции, 29 мая 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание [Электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – C. 18-22. – Режим доступа: www.uca-hsc.cfuv.ru

Concept of “War” in B. Obama Political Speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: сб. науч. ст. / Под общ. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2015. – С. 43-46.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Худолий А. Роль НАТО в Российско-Украинском конфликте 2014-2015 гг. / Анатолий Худолий // «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С. 2.

Худолий А.А. Восточноевропейская политика США в свете Российско-Украинского конфликта / Анатолий Худолий // ІІІ Международная научно-практическая конференция "США: история, общество, культура". - Симферополь, 29 Мая, 2015 г. - С. 1.

5. Concept of “War” in Obama’s political speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: программа ІІ Международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2015 г., Брест / Брестский Государственный Технический Университет, экономический факультет, кафедра иностранных языков по экономическим специальностям. – Брест, 2015. – С. 6.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну