Мініч Анатолій Павлович,

Мініч Анатолій Павлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Мініч А. Теорія раціональності Петера Козловські : аналіз і перспективи розвитку/Анатолій Мініч// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» . м. Острог. - Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.19. – С.80 – 84.

2. Мініч А.Етика відповідальності: релігійний вимір/Анатолій Мініч// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» . м.Острог. - Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип.20. – С.112 – 115.

1. Мініч А.Проблема малої кількості виправдувальних вироків в українському кримінальному судочинстві: погляд соціального філософа/ А.П.Мініч// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –2017. –No1(15) : [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf

2. Мініч, А.П. Географічні центри Європи як туристичні локації /С.М. Остапчук, А.П. Мініч // Туризм: наука, освіта, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування., 15-17 березня 2018 р., м. Рівне/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : видавець О.Зень, 2018. – С.234 – 238.

1. Мініч, А.П. Пропаганда і туризм: автомобільні дороги Рівненщини як інструмент в Російсько – Українській інформаційній війні. Туризм: наука, освіта, практика /А.П. Мініч, С.М. Остапчук // Туризм: наука, освіта, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування., 15-17 березня 2018 р., м. Рівне/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : видавець О.Зень, 2018. – С.157 – 161

2. Мініч А.П. Права, свободи і обов’язки людини: проблема визначення понять/ А.П.Мініч// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –2019. –No1(19) : [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf

Мініч Анатолій. Російсько-українська інформаційна війна і університет/ Анатолій Мініч// Освіта і наука у сфері національної безпеки. Проблеми та пріоритети розвитку. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . 24 червня 2019 р. м.Острог - с.153-156

Видання наукової монографії

1. Мініч, А. П. Теорія пропаганди як теорія прийняття рішень / За науковою редакцією Г.М.Васильчука, О.М.Маслюк, М.М.Бессонової //Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політичний дискурс : кол. моногр. – Запоріжжя: Інтер-М, 2018. – С 22 - 27.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Мініч А.П. Російсько-українська інформаційна війна і університет. Доповідь. ІІІ Міжнародна науково – практична конференція присвячена 25-річчю відродження та 450 – річчя утворення Національного університету «Острозька Академія» «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку». 14 червня 2019р. м.Острог

2016

Видання наукової монографії

Мініч А.П. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні:Монографія /Андрощук М.С., Бабікова К.О., Берташ Б.М. [та ін.] – Рівне : Видавець Олег Зень, 2016 – 264 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatolii.minich@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну