Мініч Анатолій Павлович,

Мініч Анатолій Павлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

1. Мініч А. Теорія раціональності Петера Козловські : аналіз і перспективи розвитку/Анатолій Мініч// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» . м. Острог. - Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.19. – С.80 – 84.

2. Мініч А.Етика відповідальності: релігійний вимір/Анатолій Мініч// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» . м.Острог. - Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип.20. – С.112 – 115.

1. Мініч А.Проблема малої кількості виправдувальних вироків в українському кримінальному судочинстві: погляд соціального філософа/ А.П.Мініч// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –2017. –No1(15) : [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf

2. Мініч, А.П. Географічні центри Європи як туристичні локації /С.М. Остапчук, А.П. Мініч // Туризм: наука, освіта, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування., 15-17 березня 2018 р., м. Рівне/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : видавець О.Зень, 2018. – С.234 – 238.

1. Мініч, А.П. Пропаганда і туризм: автомобільні дороги Рівненщини як інструмент в Російсько – Українській інформаційній війні. Туризм: наука, освіта, практика /А.П. Мініч, С.М. Остапчук // Туризм: наука, освіта, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування., 15-17 березня 2018 р., м. Рівне/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : видавець О.Зень, 2018. – С.157 – 161

2. Мініч А.П. Права, свободи і обов’язки людини: проблема визначення понять/ А.П.Мініч// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –2019. –No1(19) : [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mappspdf

Мініч Анатолій. Російсько-українська інформаційна війна і університет/ Анатолій Мініч// Освіта і наука у сфері національної безпеки. Проблеми та пріоритети розвитку. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . 24 червня 2019 р. м.Острог - с.153-156

Видання наукової монографії

1. Мініч, А. П. Теорія пропаганди як теорія прийняття рішень / За науковою редакцією Г.М.Васильчука, О.М.Маслюк, М.М.Бессонової //Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політичний дискурс : кол. моногр. – Запоріжжя: Інтер-М, 2018. – С 22 - 27.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

X міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» Національний університет «Острозька академія» 12-13 травня 2017 року, м. Острог. Тема виступу: «Проблема запозичення українськими селянами ефективних практик господарювання у національних меншин Волинської губернії другої половини ХІХ- початку ХХ століття».

Симпозіум з канадознавства. Національний університет «Острозька академія». 27 – 28 вересня, 2017 р. , м. Острог. Тема доповіді «Екологічна естетика Аллена Карлсона».

V всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». Національний університет «Острозька академія». 3 листопада 2017 року, м. Острог. Тема виступу «Екологічна естетика: проблеми та шляхи їх вирішення».

XШ міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». Національний університет «Острозька академія». 18-19 травня 2018 року, м. Острог. Тема виступу «Права, свободи, обов’язки: чотири кроки до розуміння».

Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: наука, освіта, практика». Рівненський університет інженерів водного господарства і природокористування. 15-17 березня 2018р. м. Рівне. Тема доповіді: «Пропаганда і туризм: автомобільні дороги Рівненщини, як інструмент в російсько- українській інформаційній війні»

Міжнародна науково-практична конференція. Запорізький національний університет. «Пропаганда і контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» 11-13 лютого 2018 р. м. Запоріжжя. Тема доповіді: «Теорія пропаганди як теорія прийняття рішень».

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретично-прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти». Національний університет «Острозька академія». 15 лютого м. Острог. Тема доповіді: « Списування студентів під час іспиту: між мораллю і розумом» .

Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». НУ «ОА» м. Острог 19 жовтня 2018 р. Доповідь на тему: «Проект практичної філософії».

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 17-18 травня 2019 року, м. Острог. Тема виступу: «Теорія соціальної ідентичності в економічній теорії і соціології: порівняльний аналіз».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХIV наукова викладацько – студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» 13-17 травня 2019 р., м. Острог. Тема виступу: «Філософський аналіз реформи децентралізації влади України 2015 року»

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч А.П. Російсько-українська інформаційна війна і університет. Доповідь. ІІІ Міжнародна науково – практична конференція присвячена 25-річчю відродження та 450 – річчя утворення Національного університету «Острозька Академія» «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку». 14 червня 2019р. м.Острог

2016

Видання наукової монографії

Мініч А.П. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні:Монографія /Андрощук М.С., Бабікова К.О., Берташ Б.М. [та ін.] – Рівне : Видавець Олег Зень, 2016 – 264 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. IV всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» 30 вересня – 1 жовтня 2016 року, м.Острог. Тема виступу «Між інтересом і цінністю: визначення поняття «рівень цінностей»

IX міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 20-21 травня 2016 року, м.Острог. Тема виступу «Політичний троллінг, як інструмент руйнування соціального клею».

І міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні» 20-21 травня 2016 року. м.Березне. Тема висту «Взаємостосунки людини і природи: від традиційного до сучасного екологічного мислення».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatolii.minich@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну