Хеленюк Анастасія Анатоліївна,

к.і.н., старший викладач кафедр історії та культурології НаУОА
Хеленюк Анастасія Анатоліївна

https://goo.gl/HpLDEL

QA
Резюме
повна вища, магістр історії НаУОА)

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Історіографія, музейна справа, історія мистецтва

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Колекція Міртали Пилипенко в Музеї історії НаУОА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. Острог, 2020. Вип.1. С.232-239

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Anastasiia Kheleniuk, Yuriy Plyska: Ostroh Academy: the history and tradition Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2020. Вип. 1-2. С. 20-40

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Музей історії Національного університету «Острозька академія». Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін.. Вид. 3-тє, доп. і переробл. Острог: Видавництво НаУОА, 2019. С. 688-690

Хеленюк А., Новак Б. Архітектурний комплекс Національного університету «Острозька академія». Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін.. Вид. 3-тє, доп. і переробл. Острог: Видавництво НаУОА, 2019. С. 713-715

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anastasiia.kheleniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну