Зубенко Ігор Ростиславович,

к.п.н., доц., Доцент
Зубенко Ігор Ростиславович
QA
Резюме
Освіта

У 2008 році закінчив Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів.

Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 48.125.03 Національний університет «Острозька академія».

Здобуто вчене звання доцента в 2020 році.

  • магістр з фінансів (диплом РВ № 34847182)
  • кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДК № 026142 від 22.12.2014);
  • доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (АД № 004760 від 14.05.2020);

Досвід роботи

  • 2007 р. працював начальником інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2008 р. працював за сумісництвом викладачем кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
  • 2014 р. і по теперішній час працюю за сумісництвом головним інженером інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2019 р. працюю на посаді доцента кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».


Хобі та інтереси

ІТ, електронна комерція, веб-розробка та веб-програмування, ITHub

Професійні навики

🔧 Organization of the workflow
🔧 Management
🔧 Teaching
🔧 E-commerce
🔧 HTML
🔧 CSS, Sass (SCSS)
🔧 Bootstrap
🔧 Git
🔧 JS, ES6, JQuerry
🔧 Evolution CMS, MODX, Word Press, Woocommerce, Prestashop
🔧 Photoshop, Illustrator, InDesign
🔧 PHP
🔧 Laravel
🔧 MySQL
🔧 FreeBSD
🔧 Network Administration

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Новоселецький О. М., Зубенко І. Р., Гурина М. М. Моделювання та прогнозування попиту на цифровий продукт. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2021. № 22(50). С. 95–101.

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Matviychuk A., Novoseletskyy O., Vashchaiev S., Velykoivanenko H., Zubenko I. Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise // SHS Web Conf. Volume 65, 2019 The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)

Vasyl Martsenyuk, Andriy Sverstiuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Kozodii Nataliia, Oksana Bagriy-Zayats, Ihor Zubenko Numerical Analysis of Results Simulation of CyberPhysical Biosensor Systems

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

V Міжнародна науково-практична конференція до 15- річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Особливості електронної комерції в Україні: менеджмент електронних магазинів»;

27.03-30.03.2018р. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Інтелектуальна електронна комерція»;

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

24.02.2017р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Сучасні напрямки менеджменту електронної комерції»;

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Зубенко І.Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, Issue 22, 2014, Угорщина, p-ISSN 2308- 5258, e-ISSN 2308-1996.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько- студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2014.

Захист дисертації

Зубенко І.Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2014. ˗ 233 с.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2013.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Зубенко И.Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И.Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, с.12-16, No3/2013, Словаччина, ISSN 1338-9432.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No17, с.125-132, 2011р., Острог.

Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І.Р. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» T. XIII, ч.7, с.64-71, 2011р., Київ.

Зубенко І.Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No18, с.71-78, 2011р., Острог.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: admin@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/igor.zubenko

На головну