Зубенко Ігор Ростиславович,

к.п.н., доц., Доцент
Зубенко Ігор Ростиславович
QA
Резюме
Освіта

У 2008 році закінчив Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів.

Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 48.125.03 Національний університет «Острозька академія».

Здобуто вчене звання доцента в 2020 році.

  • магістр з фінансів (диплом РВ № 34847182)
  • кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДК № 026142 від 22.12.2014);
  • доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (АД № 004760 від 14.05.2020);

Досвід роботи

  • 2007 р. працював начальником інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2008 р. працював за сумісництвом викладачем кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
  • 2014 р. і по теперішній час працюю за сумісництвом головним інженером інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2019 р. працюю на посаді доцента кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».


Хобі та інтереси

ІТ, електронна комерція, веб-розробка та веб-програмування, ITHub

Професійні навики

🔧 Organization of the workflow
🔧 Management
🔧 Teaching
🔧 E-commerce
🔧 HTML
🔧 CSS, Sass (SCSS)
🔧 Bootstrap
🔧 Git
🔧 JS, ES6, JQuerry
🔧 Evolution CMS, MODX, Word Press, Woocommerce, Prestashop
🔧 Photoshop, Illustrator, InDesign
🔧 PHP
🔧 Laravel
🔧 MySQL
🔧 FreeBSD
🔧 Network Administration

Наукова робота
2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Vasyl Martsenyuk, Andriy Sverstiuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Kozodii Nataliia, Oksana Bagriy-Zayats, Ihor Zubenko Numerical Analysis of Results Simulation of CyberPhysical Biosensor Systems

Matviychuk A., Novoseletskyy O., Vashchaiev S., Velykoivanenko H., Zubenko I. Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise // SHS Web Conf. Volume 65, 2019 The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

V Міжнародна науково-практична конференція до 15- річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Особливості електронної комерції в Україні: менеджмент електронних магазинів»;

27.03-30.03.2018р. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Інтелектуальна електронна комерція»;

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

24.02.2017р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Сучасні напрямки менеджменту електронної комерції»;

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Зубенко І.Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, Issue 22, 2014, Угорщина, p-ISSN 2308- 5258, e-ISSN 2308-1996.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько- студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2014.

Захист дисертації

Зубенко І.Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2014. ˗ 233 с.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2013.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Зубенко И.Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И.Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, с.12-16, No3/2013, Словаччина, ISSN 1338-9432.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зубенко І.Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No17, с.125-132, 2011р., Острог.

Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І.Р. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» T. XIII, ч.7, с.64-71, 2011р., Київ.

Зубенко І.Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No18, с.71-78, 2011р., Острог.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: admin@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/igor.zubenko

На головну