Зубенко Ігор Ростиславович,

к.п.н., Старший викладач
Зубенко Ігор Ростиславович
QA
Резюме
Освіта

Вища Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2014

Захист дисертації

Зубенко І.Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2014. ˗ 233 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко І.Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, Issue 22, 2014, Угорщина, p-ISSN 2308- 5258, e-ISSN 2308-1996.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько- студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2014.

2013

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко И.Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И.Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, с.12-16, No3/2013, Словаччина, ISSN 1338-9432.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2013.

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Зубенко І.Р. Психологічні особливості особистості менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». Матеріали конференції. – Острог, 2012. – 210 с. – С. 188-189.

2011

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No17, с.125-132, 2011р., Острог.

Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І.Р. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» T. XIII, ч.7, с.64-71, 2011р., Київ.

Зубенко І.Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No18, с.71-78, 2011р., Острог.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: admin@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/igor.zubenko

На головну