Зубенко Ігор Ростиславович,

к.п.н., доц., Доцент
Зубенко Ігор Ростиславович
QA
Резюме
Освіта

У 2008 році закінчив Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів.

Кандидат психологічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 48.125.03 Національний університет «Острозька академія».

Здобуто вчене звання доцента в 2020 році.

  • магістр з фінансів (диплом РВ № 34847182)
  • кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДК № 026142 від 22.12.2014);
  • доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (АД № 004760 від 14.05.2020);

Досвід роботи

  • 2007 р. працював начальником інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2008 р. працював за сумісництвом викладачем кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
  • 2014 р. і по теперішній час працюю за сумісництвом головним інженером інформаційно-технічного центру Національного університету «Острозька академія».
  • 2019 р. працюю на посаді доцента кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, економічного факультету Національного університету «Острозька академія».


Хобі та інтереси

ІТ, електронна комерція, веб-розробка та веб-програмування, ITHub

Професійні навики

🔧 Organization of the workflow
🔧 Management
🔧 Teaching
🔧 E-commerce
🔧 HTML
🔧 CSS, Sass (SCSS)
🔧 Bootstrap
🔧 Git
🔧 JS, ES6, JQuerry
🔧 Evolution CMS, MODX, Word Press, Woocommerce, Prestashop
🔧 Photoshop, Illustrator, InDesign
🔧 PHP
🔧 Laravel
🔧 MySQL
🔧 FreeBSD
🔧 Network Administration

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Електронна валюта: сутність та види Гурко Анна Вікторівна, Зубенко Ігор Ростиславович Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сорок сьомі економіко-правові дискусії»./ Матеріали конференції. (27.05.2020) – Львів: Вид-во: МІК Наукова спільнота, 2020р.

ЕЛЕКТРОННИЙ МАГАЗИН ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Сельвеструк О. О., Зубенко І. Р. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» / Матеріали конференції. 21-22 травня 2020 року, НУВГП - Рівне

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РЕКЛАМИ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ Коцюбчик К., Зубенко І. Р. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» / Матеріали конференції. 21-22 травня 2020 року, НУВГП - Рівне

Електронний PR як інструмент діяльності компанії Дубровик О.А., Зубенко І.Р., к.п.н., Концептуальні шляхи розвитку науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково- практичної конференції м. Київ, 14-15 травня 2020 року. – Київ: МЦНіД, 2020. – 56 с.

Гончарова В. О., Зубенко І.Р., РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ. XLV Міжнародна інтернет — конференція, «ВЕСНЯНІ НАУКОВІ ЗІБРАННЯ — 2020», 22 травня 2020 р., м. Суми, "Розвиток електронної комерції в Україні";

Є. В. Гунькіна, І. Р. Зубенко ЗАСТОСУВАННЯ ARIMA-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБ’ЄМІВ ЗБУТУ VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ — Національний університет «Острозька академія» жовтень 30, 2020 – жовтень 31, 2020 https://conf.oa.edu.ua/index.php/mnpic/mnpicvii/index /-------/ І. Ю. Матласевич, І. Р. Зубенко КРИПТОВАЛЮТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ VІІ Міжнародна Науково-практична Інтернет-конференція Фінансова Система Країни: Тенденції Та Перспективи Розвитку — Національний університет «Острозька академія» жовтень 30, 2020 – жовтень 31, 2020 https://conf.oa.edu.ua/index.php/mnpic/mnpicvii/index

Ігор Зубенко, Маргарита Корева ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 65. 330 с.

Зубенко І. Р., Павлишина Н. С. СУТНІСТЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. https://openscilab.org/ua/konferenczii/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi/2020/11/13/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferencija-suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi/

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стаття

Опублікування статті

Зубенко І. Р., Куліш І. В. МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА». // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. pp. 543-548. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/

Зубенко І. Р., Долгова Д. О. МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТНОГО ВІДДІЛУ IT КОМПАНІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ // The world of science and innovation. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2020. Pp. 390-393. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-theworld-of-science-and-innovation-11-13-noyabrya-2020-goda-london-velikobritaniyaarhiv/.

Присвоєння вченого звання доцента

Отримано вчене звання доцента

2019

Опублікування тез доповідей

Психологічний аналіз та концептуальна модель менеджменту електронної комерції. 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) SLOVO\WORD, New York, 2019 – С.269- 275

Тенденції та перспективи розвитку електронної комерції. VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЯ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»/ Матеріали конференції. (25 жовтня 2019р.) – Острог: Вид-во: НУ«Острозька академія», 2019.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

22.05-24.05.2019р. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», м.Одеса. За результатами конференції опублікована стаття «Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise»;

Зубенко І.Р. Особливості електронної комерції в України: менеджмент електронних магазинів. / Зубенко І.Р. // V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» - Острог, 11-12 жовтня 2018 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Matviychuk A., Novoseletskyy O., Vashchaiev S., Velykoivanenko H., Zubenko I. Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise // SHS Web Conf. Volume 65, 2019 The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)

Vasyl Martsenyuk, Andriy Sverstiuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Kozodii Nataliia, Oksana Bagriy-Zayats, Ihor Zubenko Numerical Analysis of Results Simulation of CyberPhysical Biosensor Systems

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

V Міжнародна науково-практична конференція до 15- річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Особливості електронної комерції в Україні: менеджмент електронних магазинів»;

27.03-30.03.2018р. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Інтелектуальна електронна комерція»;

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

24.02.2017р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Сучасні напрямки менеджменту електронної комерції»;

2014

Захист дисертації

Зубенко І.Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2014. ˗ 233 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко І.Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, Issue 22, 2014, Угорщина, p-ISSN 2308- 5258, e-ISSN 2308-1996.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько- студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2014.

2013

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко И.Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И.Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, с.12-16, No3/2013, Словаччина, ISSN 1338-9432.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2013.

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Зубенко І.Р. Психологічні особливості особистості менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». Матеріали конференції. – Острог, 2012. – 210 с. – С. 188-189.

2011

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No17, с.125-132, 2011р., Острог.

Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І.Р. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» T. XIII, ч.7, с.64-71, 2011р., Київ.

Зубенко І.Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No18, с.71-78, 2011р., Острог.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: admin@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/igor.zubenko

На головну