Зубенко Ігор Ростиславович,

к.п.н., Старший викладач
Зубенко Ігор Ростиславович
QA
Резюме
Освіта

Вища Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Зубенко І.Р. Особливості електронної комерції в України: менеджмент електронних магазинів. / Зубенко І.Р. // V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» - Острог, 11-12 жовтня 2018 р.

22.05-24.05.2019р. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», м.Одеса. За результатами конференції опублікована стаття «Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise»;

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Matviychuk A., Novoseletskyy O., Vashchaiev S., Velykoivanenko H., Zubenko I. Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise // SHS Web Conf. Volume 65, 2019 The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

V Міжнародна науково-практична конференція до 15- річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Особливості електронної комерції в Україні: менеджмент електронних магазинів»;

27.03-30.03.2018р. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Інтелектуальна електронна комерція»;

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

24.02.2017р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», м. Острог, Україна. Доповідь на тему: «Сучасні напрямки менеджменту електронної комерції»;

2014

Захист дисертації

Зубенко І.Р. Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зубенко Ігор Ростиславович, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2014. ˗ 233 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко І.Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, Issue 22, 2014, Угорщина, p-ISSN 2308- 5258, e-ISSN 2308-1996.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько- студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2014.

2013

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Зубенко И.Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И.Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, с.12-16, No3/2013, Словаччина, ISSN 1338-9432.

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І.Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». – Острог, 2013.

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Зубенко І.Р. Психологічні особливості особистості менеджера електронної комерції / І.Р. Зубенко // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». Матеріали конференції. – Острог, 2012. – 210 с. – С. 188-189.

2011

Опублікування статті

Зубенко І.Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No17, с.125-132, 2011р., Острог.

Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І.Р. Зубенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» T. XIII, ч.7, с.64-71, 2011р., Київ.

Зубенко І.Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І.Р. Зубенко // Наукові записки: серія «Психологія та педагогіка» No18, с.71-78, 2011р., Острог.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: admin@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/igor.zubenko

На головну