Лідовець Руслан Анатолійович,

к.ю.н, доц., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Лідовець Руслан Анатолійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лідовець Р. А.Електронні докази у цивільному процесі України / ХХІІІ науково викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету „Острозька академія” ( 27 - 30 березня 2018 р., м. Острог )

2017

Опублікування тез доповідей

Лідовець Р.А Практичні проблеми припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 17 листопада 2017 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 53-54.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», (м. Острог, 17 листопада 2017 р.), на тему "Практичні проблеми припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників"

2016

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента, атестат доцента від 25 лютого 2016 р.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лідовець Р. А. Проблеми застосування строків позовної давності у відносинах з перевезення вантажу / ХХ науково викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету „Острозька академія” ( 16 - 25 березня 2015 р., м. Острог )

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ruslan.lidovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну