Грицюк Петро Михайлович,

Грицюк Петро Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Моделювання росту населення Землі. Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування соціально-економічних процесів» (Бердянськ, 9-10 червня, 2016 р.)

Особливості моделювання процесів природокористування. Перша національна науково-методична конференція «Економіко-математичне моделювання», Київ, КНЕУ, 30.09-01.10, 2016 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні. - Економіка України. –2016, № 6 (655), с.68 - 75

Modelling of grain production profitability by fuzzy logic. - International Journal of new economics and social sciences. – 2016, №2 (прийнято до друку)

Опублікування статті

Исследование устойчивости экономической системы «мелиоративный комплекс – хозяйствующий субъект» / Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. Научно-практ. Конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 260 – 262

Авторегрессионные модели прогнозирования урожайности / Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. Научно-практ. Конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 209 – 211

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: petro.hrytsiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну