Грицюк Петро Михайлович,

Грицюк Петро Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні. - Економіка України. –2016, № 6 (655), с.68 - 75

Modelling of grain production profitability by fuzzy logic. - International Journal of new economics and social sciences. – 2016, №2 (прийнято до друку)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Исследование устойчивости экономической системы «мелиоративный комплекс – хозяйствующий субъект» / Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. Научно-практ. Конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 260 – 262

Авторегрессионные модели прогнозирования урожайности / Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. Научно-практ. Конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 209 – 211

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: petro.hrytsiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну