Шминдрук Ольга Федорівна,

к.ю.н, старший викладач
Шминдрук Ольга Федорівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування трьох авторефератів

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шминдрук О. Ф. Щодо окремих проблем здійснення підготовчого провадження в суді першої інстанції / О. Ф. Шминдрук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". - 2016. - С. 233-234

Захист дисертації

Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження в кримінальному процесі України: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"/ Шминдрук Ольга Федорівна; Академія адвокатури України. - Київ: 2016. - 210 с.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Шмындрук О. Ф. Прекращение уголовного производства с освобождением лица от уголовной ответственности в подготовительном судебном заседании в Украине // Евразийская адвокатура. – 2015. - № 3 (16). – С. 31-38.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.shmyndruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну