Белявська Олена Олександрівна,

к.п.н., старший викладач
Белявська Олена Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Układ słownika polskiej gwary Podola // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 2 (70), — Острог, 2018. (Index Copernicus)

Опублікування статті

Main psychological factors of successful alternative learning foreign languages (http://psj.oa.edu.ua/articles/2014/n30-exp/Belyavska.pdf)

2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у міжнародному форумі "Meet Up", 2017, Берлін, Німеччина

Участь у конференції 24-25 marca 2017 Rzeszów, Polska

Белявська О. О. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов (2018)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у сумінарі "Перспективи навчання польської мови на Україні", Дрогобич 2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Белявська О. О. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія». Організація конструктивного навчального середовища: сутність, багатовекторний підхід. (2018р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Układ słownika polskiej gwary Podola // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 2 (70), — Острог, 2018. (Index Copernicus)

Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 1 (69), ч. 1.. — Острог, 2018, с, 39-43. (Index Copernicus)

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa na Ukrainie (06-07 квітня 2017р.)

Захист дисертації

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Організація конструктивного навчального середовища (сутність, багатовекторний підхід). Дні науки. - Острог, 2016

Основи рефлективного навчання. Х Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: Мова-Культура-Особистість". - Острог, 2016"

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Особливості соціального та когнітивного конструктивізму (IX Міжнародна науково-практична конференція: мова-культура-особистість, Острог 2015)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Белявська О.О. Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання [Текст] / О.О. Белявська // “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Кам’янець-Подільський, 2015

2014

Опублікування статті

Белявська, О.О. Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах[Текст] / О.О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 30. – С. 16–20.

2013

Опублікування статті

BIELAWSKA. H. Konstruktywizm w nauczaniu języków obcych (w procesie budowy kapitału ludzkiego) [Tekst] / H. Bielawska // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji Europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. – Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawca Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. – S. 139 – 146.

2012

Опублікування статті

Белявська О.О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом. // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 157 – 158

Белявська, О.О. Пізнавальний стиль особистості студента – когнітивна умова успішного вивчення іноземної мови [Текст] / О.О. Белявська // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 144–146.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olena.belyavska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну