Новоселецький Олександр Миколайович,

к.е.н., доц., доцент
Новоселецький Олександр Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Новоселецький О., Новоселецький М., Нечипорук Б., Семещук І. Висвітлення проблем нанонауки в освітній сфері // INTERNATIONAL Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics (2; 2020; Ljubljana). - С.149-151

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Новоселецький О.М., Артюх О.М. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСУРСАМИ ЯК ФАКТОР ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (17.04.2020, ЗНУ, м.Запоріжжя)

Новоселецький О.М. Підходи до оцінки ризиків у цифровому маркетингу. VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (30.10.2020р., м.Острог)

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статей, що індексуються в інших наукометричних базах

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної ради фахового збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Novoseletskyy, O., Kleban, Y., Zablotskyi, Y. (2020). MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT. European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 6, 103-110. [Index Copernicus]

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Новоселецький О.М., Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д. Новітні технології - виникнення нових наук та знань. III Міжнародна конференція “Актуальні проблеми фундаментальних наук” – АПФН-2019 (01.06-05.06.2019р., м.Луцьк)

Новоселецький О.М. Фрактальний аналіз економічної стійкості підприємства. Восьма Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), (22-24 травня 2019 р., м.Одеса)

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статей, що індексуються в інших наукометричних базах

Рецензування статей, що індексуються в інших наукометричних базах

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної ради фахового збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Член редакційної ради фахового збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Novoseletskyy O.M. Fractal Analysis of the Economic Sustainability of Industrial Enterprise / Andriy Matviychuk, Oleksandr Novoseletskyy, Serhii Vashchaiev, Halyna Velykoivanenko, Igor Zubenko// Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. ISSN 1613-0073 (Наукометричне видання, Scopus)

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Новоселецький О.М., Шепель А. Соціально-економічні детермінанти злочинності / Новоселецький О.М., Шепель А. //Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну