Сахнюк Оксана Степанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Сахнюк Оксана Степанівна

https://goo.gl/xDrjCq

QA
Резюме
Освіта

2006 р. - магістр філології (Національний університет "Острозька академія")

З 2011р. - викладач кафедри міжнародних відносин, з 2017р. - на посаді доцента. 

2014р. - захист кандидатської дисертації "Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і                     неблизькоспоріднених мов)". Кандидат філологічних наук з загального мовознавства.Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Сахнюк О. СТРУКТУРНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. -XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 11-15 травня 2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Сахнюк О. Структурний та лінгвопрагматичний аспекти Інтернет повідомлень англійською мовою. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, квітень 2020. [Index Copernicus];

Сахнюк О. Репрезентація больових відчуттів в англійській мові – Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, квітень 2020. [Index Copernicus];

Oksana Sakhniuk, Maria Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Natalia Konopka, Eduard Balashov. Peculiarities of Online Studying at the International Relations Department. Journal of Education Culture and Society 2021 [Web of Science]

Alla Atamanenko, Oksana Sakhniuk, Viktor Atamanenko. Young Ambassadors of Ukraine: Ukrainian International Students. Youth Voice Journal [Scopus]

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Сахнюк О. Теорії метафори. - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 13-17 травня 2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Сахнюк О. Теорії метафори. - Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2019. Вип.6(74). С. 30-33[Index Copernicus];

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на конференції професорсько-викладацького складу НаУОА

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.sakhniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну