Шапран Наталія Володимирівна,

Шапран Наталія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

«Національно-культурна обумовленість стратегій ведення етикетної комунікації в умовах глобалізаційних процесів»: Міжнародна наукова конференція “Actual Problems of Science and Education” (APSE-2016). - м. Будапешт, 2016. — С. 30-34

Опублікування статті

«СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ В РЕАЛІЯХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ»: Мультидисциплінарний науковий журнал «Архіваріус», VI Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире», - м. Київ

2015

Захист дисертації

Семантико-когнітивна структура концепту ЗАЗДРІСТЬ у лінгвокультурному висвітленні. 10.02.15 - загальне мовознавство

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Contextualization cues: aspects of language and behavior. XVIII Международная научно-практическая конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: 1 часть (филология). — Москва, 2014. — С. 98-101.

Contextualization cues: aspects of language and behavior. XVIII Международная научно-практическая конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: 1 часть (филология). — Москва, 2014. — С. 98-101. Етико-філософський і психоемоційний виміри концепту ЗАЗДРІСТЬ. Studia slawistyczne: Etnolingwistyka i miedzykulturowa komunikacja, Z. 2 Lublin: KUL, 2014. — S. 158-161

Опублікування статті

Соціально-психологічні характеристики концепту ЗАЗДРІСТЬ. Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип.8. — 2007. — С. 94-106.Теоретико-методологічні основи політичної комунікації. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки: Мовознавство, №4. — Луцьк, 2011. — С. 72-78. Мотивувальне підґрунтя кореляції концепту заздрість з концептами ревнивість і жадібність у британській, німецькій та українській лінгвокультурах. XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». — Одеса: Національна академія наук України, Інститут освітньої та молодіжної політики, 2014. — С.143-147. Ethnocentrism as the anthropological concept of cultural relativism. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя». — Запоріжжя, 2014. — С. 89-93. Репрезентація концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ англійськими, німецькими та українськими фразеологізмами: зіставно-лінгвокультурологічний аспект. Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип. 46. — 2014. — С. 229-233; Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ. Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип. 49.— 2014. — С. 346-350

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.shapran@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну