Боржецька Наталія Леонідівна,

к.ю.н, старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Боржецька Наталія Леонідівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України / Н. Л. Боржецька // XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 15 травня 2019 р.

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування у кримінальному процесі Республіки Польщі / Н. Л. Боржецька // XXIII наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 27-30 березня 2018 р.

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ / Н. Л. Боржецька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 47-49.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ / Н. Л. Боржецька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 47-49.

Рецензування статей, авторефератів

Написання відгуків на три автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

2017

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення попереднього (досудового) розслідування у кримінальному процесі ФРН / Н.Л.Боржецька // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 17 листопада 2017 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 11–13.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним законодавством Франції / Н.Л.Боржецька // XXII студентсько-викладацька конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м.Острог, 29-30 березня 2017 року.

2016

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Л. Боржецька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 34-36.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Боржецька Н. Л. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Л. Боржецька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 34-36.

Захист дисертації

Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. – Острог, 2016. – 252 с.

2015

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Застосування аналогії на етапі завершення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - С. 155-156.

Опублікування статті

Боржецкая Н. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Боржецкая // Legea si viata. – 2015. – №6/3 (282). – С. 15-18.

Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Том 8, № 2 (27). – С. 31-36.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.borzhetcka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну