Боржецька Наталія Леонідівна,

к.ю.н, старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Боржецька Наталія Леонідівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Остаточність рішень слідчого, прокурора та слідчого судді про закриття кримінального провадження / Н. Л. Боржецька // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Боржецька Н. Л. Остаточність рішень слідчого, прокурора та слідчого судді про закриття кримінального провадження / Н. Л. Боржецька // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Процесуальні рішення на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 14 травня 2020 р.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України / Н. Л. Боржецька // XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 15 травня 2019 р.

Рецензування статей, авторефератів

Написання відгуку на один автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

2018

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ / Н. Л. Боржецька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 47-49.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ / Н. Л. Боржецька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 47-49.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування у кримінальному процесі Республіки Польщі / Н. Л. Боржецька // XXIII наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 27-30 березня 2018 р.

Рецензування статей, авторефератів

Написання відгуків на два автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

Написання відгуків на три автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

2017

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення попереднього (досудового) розслідування у кримінальному процесі ФРН / Н.Л.Боржецька // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 17 листопада 2017 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 11–13.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним законодавством Франції / Н.Л.Боржецька // XXII студентсько-викладацька конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м.Острог, 29-30 березня 2017 року.

2016

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Л. Боржецька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 34-36.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Боржецька Н. Л. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Л. Боржецька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 34-36.

Захист дисертації

Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. – Острог, 2016. – 252 с.

2015

Опублікування тез доповідей

Боржецька Н. Л. Застосування аналогії на етапі завершення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - С. 155-156.

Опублікування статті

Боржецкая Н. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Боржецкая // Legea si viata. – 2015. – №6/3 (282). – С. 15-18.

Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Том 8, № 2 (27). – С. 31-36.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.borzhetcka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну