Боржецька Наталія Леонідівна,

к.ю.н, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
Боржецька Наталія Леонідівна
QA
Резюме
Підвищення кваліфікації, стажування
1. Науково-педагогічне стажування на тему "Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС" (обсягом 180 год., 6 кредитів ЄКТС) у Європейському Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) з 8 лютого по 19 березня 2021 р. (сертифікат № LSI-81906-VIA від 19.03.2021);
2. Стажування в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС) із 31 серпня 2020 року по 23 червня 2021 року (сертифікат СП №00438/21 від 23 червня 2021 р.).
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Поняття та значення «правових висновків» Верховного Суду у кримінальних провадженнях. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія" (м. Острог, 11 травня 2021 р.).

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Процесуальні рішення на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 14 травня 2020 р.

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України / Н. Л. Боржецька // XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 15 травня 2019 р.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Написання відгуку на один автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

2018

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Написання відгуків на три автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

Написання відгуків на два автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування у кримінальному процесі Республіки Польщі / Н. Л. Боржецька // XXIII наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 27-30 березня 2018 р.

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним законодавством Франції / Н.Л.Боржецька // XXII студентсько-викладацька конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м.Острог, 29-30 березня 2017 року.

2016

Захист дисертації

Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. – Острог, 2016. – 252 с.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Боржецкая Н. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Боржецкая // Legea si viata. – 2015. – №6/3 (282). – С. 15-18.

Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Том 8, № 2 (27). – С. 31-36.

  Сертифікати, дипломи...
Диплом кандидата наук

Диплом кандидата юридичних наук ДК № 038032 від 29 вересня 2016 р. - 29.09.2016 (1,82 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат № LSI-81906-VIA про проходження науково-педагогічного стажування на тему "Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС" (обсягом 180 год., 6 кредитів ЄКТС) у Європейському Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) з 8 лютого по 19 березня 2021 р. - 19.03.2021 (1,48 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації від 15 травня 2020 року №80 за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, високу професійну майстерність та з нагоди Дня науки - 15.05.2020 (2,15 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Cертифікат СП №00438/21 від 23 червня 2021 р. про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС) із 31 серпня 2020 року по 23 червня 2021 року - 23.06.2021 (1,43 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.borzhetcka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну