Стоколос Надія Георгіївна,

д.і.н., проф., професор кафедри релігієзнавства і теології
Стоколос Надія Георгіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція "Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifici" (Рим, Італія)

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Topical issues of the development of modern science" (Софія, Болгарія)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Розвал, хаос і неспокій у Церкві" (До питання чинників, перебігу та наслідків інституційного розколу в українському православ'ї періоду Другої світової віни). Дні науки НУ ОА, Острог, лютий, 2020 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька Академія"

Опублікування статті

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М., Духовно-культурна і художньо-мистецька діяльність римо-католицького чернечого ордену бригідок на теренах Речі Посполитої Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifice: Raccolta di articoli scientifici "ΛΟΓΟΣ" con gli ati della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T.3), marzo 2020. Roma, Italia: Piattaforma scientifica europea. Pp. 99-102.

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. Видатні постаті польської гуманітаристики кінця XVIII - початку XIX ст. Topical issues of the development ofmodern science. Abstract of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House "ACCENT". Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 559-565.

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Європейський культурний простір і українські перспективи» (Рівне, РДГУ, 14 – 15 листопада 2019 р.). – Доповідь на тему: «Освітня праця ордену піарів на Волині крізь призму здобутків вихованців його колегіумів (ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.)».

ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Рівне, РДГУ, 4-5 грудня 2019 р.). – Доповідь на тему: «Окремі аспекти релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни через призму німецьких аналітичних матеріалів».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К48.125. 01 в Національному університеті "Острозька академія"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Ботанічні сади римо-католицького ордену піарів як унікальна складова культурно-мистецького простору Волині (ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Сторінки історії. Фахова + наукометрична Web of Sciense.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557 – 1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 4. – Фахова + Індекс Копернікус.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Педагогічна система Йосифа де Каласанса (1557 – 1648) в контексті культурних практик Нового часу // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 4. – Фахова + Індекс Копернікус

Опублікування статті

Стоколос Н. Г. Окремі аспекти релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни через призму німецьких аналітичних матеріалів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 31. – РДГУ, 2019.

Стоколос Н. Г. Трансформації Православної церкви у західноукраїнському регіоні (вересень 1939 – червень 1941 рр.): чинники, перебіг та соціокультурні наслідки // Збірник наукових праць РОКМ. – 2019.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Набутки садово-паркового мистецтва Волині крізь призму діяльності Вацлава Борейка (перша половина ХІХ ст.) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика» (Рівне, РДГУ, 23-24 жовтня 2019 р.).

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Стоколос Н.Г. Феномен "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як поразки етноконфесійної політики російського самождержавства в регіоні // Наукові записки НУОА. Серія "Релігієзнавство". - Острог: Видавництво "Острозька академія", 2018. - Випуск 2 (14). - С.84-101.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Культурний ландшафт Волині крізь призму діяльності римо-католицьких чернечих орденів (XVIII - перша третина XIX ст.). XIV Міжнародна науково-практична конференція "Культурні домінанти в реаліях ХХI" (15-16 листопада 2018 р. Рівне)

Місіонерська діяльність римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині ( XVII - перша третина XIX ст.): сутність, спрямованість, наслідки. VIII Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблкми вітчизняної та всесвітньої історії" (Рівне, 5-6 грудня 2018 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мистецтво як засіб виховання громадськості (на прикладі педагогічної практики ордену піарів на Волині кінця XVII - першої третини XIX ст.). Міжнародна наукова конференція "Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості" (Литва, Каунас, 23 лютого 2018 р.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Римо-католицький орден тринітаріїв: специфіка місіонерської роботи та діяльність на Волині. Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (Житомир, 16-127 листопада 2018 р.)

Видання наукової монографії

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. "Pietas et Litterae" ("Благочестя та освіта"). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.). - Рівне: Видавництво О. Зень, 2018. - 289 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. Станіслав Конарський як видатний реформатор сфери освіти та виховання Речі Посполитої (середина - друга половина XVIII ст.) // Емінак: науковий щоквартальник. - 2018. - №1 (21). - Т.2. - С.12-21. Index Copernicus

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. місіонерська діяльність римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII - перша половина XIX ст.): сутність, спрямованість, наслідки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Рівне: РДГУ, 2018. - Випуск 30. - С. 19-25.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Феномен православних братств Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст.: до питань специфіки генези інституалізації провідних векторів діяльності. Міжнародна науково-практична конференція "Державотворення і помісність церкви: історичні процеси і сучасні реалії". М. Луцьк, 18 травня 2017 р.

Культурозначима діяльність ордену піарів на Волині: кінець XVII - перша третина XIX ст. Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку". М. Рівне, РДГУ, 16-17 листопада 2017 р.

Скасування осередків ордену піарів у Російські імперії: чинники та наслідки. Міжнародна наукова конференція "Актуальні пробеми вітчизняної та всесвітньої історії". М. Рівне, РДГУ, 6-7 грудня 2017 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мистецтво польсько-українського пограниччя в контексті візій доби бароко (на прикладі осередків ордену піарів на Волині). Міжнародна наукова інтердисциплінарна конференція «На пограниччях культур і народів». Державна вища професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща). 14-16 вересня 2017 р.

Специфіка перебігу основних етапів ревіндикаційного процесу в міжвоєніій Польщі та його соціокультурні наслідки. Науковий семінар. «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність», Польща, Люблін, 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Діяльність осередків ордену піарів на Волині в кінці XVII - першій третині XIX ст. як один із виявів ремінісценції Реформації. IV Всеукраїнська наукова практична конференція "Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (до 500-ліття Реформації)". М. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Діяльність римо-католицьких орденів на Волині в контексті відгомінів Реформації. Наукова конференція Товариства польської культури в Рівному ім. Реймонта на тему: "Віхи історії римо-католицької церкви: розвінчання міфів". М. Рівне, 23 березня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К48.125. 01 в Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

«Сакральне мистецтво Волині»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М, Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - с. 40-47. INDEX COPERNICUS

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 2. - т. 1. - С. 19-25. INDEX COPERNICUS

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25 Збірник наукових праць. Вінниця: ФОП Курзун Д.Ю., 2017. - С.38-42 INDEX COPERNICUS

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - с. 40-47.

Діяльність осередків ордену піарів на Волині в кінці XVII - у першій третині XIX ст. як один із виявів ремінісценції Реформації // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.). - Тернопіль - Київ: ФП Осадца Ю.В., 2017. - С. 28-33.

Масштаби та набутки культурно-освітньої праці православних братств Волинської губернії у 80-90-х рр. XIX ст. // Державотворення і помісність церкви: історичні процеси та сучасні реалії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк 18.05.2017 р.). - Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії, 2017.- с. 11-21.

Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25 Збірник наукових праць. Вінниця: ФОП Курзун Д.Ю., 2017. - С.38-42

Скасування осередків ордену піарів у Російській імперії: чинники та наслідки // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університетут. - Випуск 29. - 2017. С. 122-128.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Стоколос Н.Г Тема доповіді : "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII - перша половина XIX ст.). Шоста Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Рівне : РДГУ, 7-8 грудня 2016 р.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. - перша пол. 70-х рр. ХІХ ст.)". Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства", 21 - 22 квітня 2016 року, м. Тернопіль.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Роль просвітян Волині в українізації Православної церкви в Польщі (20 - 30-ті рр. ХХ ст.)". Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Просвіта" і розвиток громадсько-культурного життя в Україні: історія та сучасність", 20 - 21 травня 2016 року, м. Луцьк - Світязь.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Основні вектори культурно-освітньої діяльності ордену піарів на Волині (XVII - перша половина XIX ст) ". Участь у XII Міжнародній науково - практичній конференції "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи", 10 - 11 листопада 2016 року, м. Рівне.

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. - перша половина 70-х рр. ХІХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства". - Тернопіль. - С. 117 - 125.

Стоколос Н.Г. До питання становища кліриків - вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Релігієзнавство". - Острог: Видавництво НаУОА, 2016. - Вип. І (13). - С. 67 - 81.

Стоколос Н. "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всессвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип.27. - Рівне, РДГУ. - С.208-214.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська конференція «Кременецькі читання з історії Волині» (8 – 9 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Викорінення «латинських напластувань» у Греко-уніатській церкві під час підготовки до її офіційного скасування: чинники, перебіг, наслідки»

4. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова (19 – 20 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Специфіка перебігу першої та другої фаз ревіндикації сакральних об’єктів, земельних угідь та майна Православної церкви у міжвоєнній Польщі (1918 – 1933 рр.) За матеріалами фондової збірки РОКМ»

5. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та сучасні виклики (до 110-річчя від дня народження Ніла Хасевича)» (28 – 29 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Видатні пам’ятки сакрального мистецтва Волині у складі фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею».

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Російсько-православне «очищення обрядів» Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер пересічного буття // Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. С. 122 – 129.

Стоколос Н.Г. До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі Другої світової війни // Волинський благовісник. – 2015. – №3. –С. 103 – 114.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nadiia.stokolos@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну