Мікула Микола Павлович,

доц., старший викладач
Мікула Микола Павлович
QA
Резюме
Освіта

Диплом Ю №960625.  З 1967 по 1972 навчався в Харківському вищому командно-інженерному училищі імені Маршала СРСР Крилова М. І. по спеціальності "Системи автоматизованого управління і зв'язок".

Диплом ИВ № 099005. У 1982 р. закінчив ВА ім. Ф. Е. Дзержинського по спеціальності "Електронно-обчислювальні машини". 

Диплом кандидата наук КД № 055674. Рішенням від 7 лютого 1992 р.  Ради  КВВКІУ РВ присуджена вчена ступінь кандидата технічних наук.

Атестат доцента ДЦ № 004600 Москва. Рішенням ДК РФ по вищій освіті від 19.01.1994 року присвоєне вчене звання ДОЦЕНТ по кафедрі електронної обчислювальної техніки.

Стажування. Довідка №59 від 25.05.2015 р в Національному університеті водного господарства та природокористування, кафедра економічної кібернетики.Досвід роботи

До 1994 - доцент кафедри ЕОТ  Ставропольського вищого інженерного училища.

1994 - 2003 доцент кафедри ІТНУНП Ставропольського державного університету. 

2003 - 2006 завідувач кафедрою Математики і Інформатики Московського Гуманітарно-економічного університету (Ставропольський філіал).

2006 - 2008 завідувач кафедрою АСУ Ставропольського технічного університету.

З 2009 року доцент, за тим старший викладач кафедри ЕММІТ НУ ОА.

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

М.П. Мікула. Специфіка управління фінансами в контексті життєвого циклу інвестиційного проекту.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема:ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕРЕЖІ В ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ/ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЦИФРОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ». 15-16 жовтня 2019.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Мікула М.П. Аналіз методів оцінки ефективності впровадження автоматизованих інформаційних систем на етапі передпроектного обстеження Дні науки Національного університету "Острозька академія" 18 березня 2015 р.

Мікула М. П. Функціональність та області практичного використання сучасних програмних засобів управління проектами ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» Острог, 24 квітня 2015 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.mikula@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну