Колос Михайло Іванович,

д.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Колос Михайло Іванович
QA
Резюме
І. Освіта, рівні кваліфікації та їх підтвердження.

1.1.  Юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка закінчив з відзнакою в 1981 р. Спеціальність: „Правознавство“, кваліфікація „Юрист“;

1.2. Науковий ступінь „кандидат юридичних наук“ (спец. 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), присвоєно за результатами захисту дисертації на тему: „Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях“ в 1993 р.;

1.3. Учене звання „доцент“ кафедри спеціальних юридичних дисциплін присвоєне в 2002 р.;

1.4. Науковий ступінь „доктор юридичних наук“ (спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), присвоєний в 2020 р., у зв’язку з успішним захистом дисертації на тему: „Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“ у 2019 р.;

1.5.  Посаду „доцент кафедри кримінально-правових дисциплін“ на штатній основі посів з 2019 р.;

1.6. Почесне звання „Заслужений юрист України“ присвоєне Президентом України в 2007 р.;

1.7. Професійне стажування проходив в Університеті штату Делавер (США), де ознайомився з кримінальним, комерційним, конституційним правом названої держави та функціонуванням її судової, пенітенціарної, прокурорської і адвокатської систем. Період стажування: 03–30 березня 2001 р. Підстави: перемога в конкурсі та запрошення уряду США.


Наукова робота
2020

Опублікування статті

Колос М. І. Руська держава: конститутивні основи природного формування та критика посягань на її історичну та правову сутність. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. No2(22) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20kmiips.pdf.

Колос М. І. Руське кримінальне право: проблеми достовірності поширення на території проживання народів угро-фінської мовної групи / М. І. Колос // Криминалистъ первопечатный, 2020, №20. С.29-67

Рецензування монографій

Колос М.І. На рукопис монографії „Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя“, підготовлений кюн, доценткою юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка Палюх Л.М., що подається на здобуття наукового ступеня д.ю.н. за спеціальністю 12.00.08 (19.05.2020)

Рецензування статей, авторефератів

Колос М.І. На автореферат дисертації Дідківської С.В. – „Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності“, що подана на здобуття наукового ступеня Дюн за спеціальністю 12.00.08 (16.06.2020);

Колос М.І. На автореферат дисертації Рогатинської Н.З. „Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері“, що подана на здобуття наукового ступеня д.ю.н. за спеціальністю 12.00.08 (26.07.2020);

Колос М.І. На автореферат дисертації Топчія В.В. „Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні“, що подана на здобуття наукового ступеня д.ю.н. за спеціальністю 12.00.08 (26.07.2020).

2019

Видання наукової монографії

Колос М.І. „Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“. Київ, 2019. 836 с. (УДА=67,92)

Захист дисертації

„Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (18.12.2019 р.).

Опублікування тез доповідей

Колос М.І. Кримінально-правова природа окремих конституційних цінностей: походження і розвиток. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 17 травня 2019 р. у 2-х част.: част. 1. С. 232–236;

Колос М.І. Удосконалення сучасного українського кримінально-правового законодавства: причини та підстави. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, 17–19 жовтня 2019 р. С. 47–50.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Колос М.І. Пропозиції до проекту нової редакції „Кримінального кодексу України“. Міжнародна науково-практична конференція з кримінального права „Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України“ (17 і 19 жовтня 2019 р.), м. Харків, Національний університет ім. Ярослава Мудрого.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну