Сімак Катерина Віталіївна,

викладач
Сімак Катерина Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

      У 2010 році закінчила Національний університет «Острозька академія і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія»  та здобула кваліфікацію бакалавра філології, викладача англійської та німецької мов та літератур, перекладача. 

     Під час навчання в університеті брала участь у міжнародних обмінних програмах та стажуваннях, а саме: «Канада-Світ-Молодь» (м. Острог, Україна – м. Порт Альберні, Британська Колумбія, Канада, 2008-2009 н.р.), «Навчальні тури до Польщі» (м. Варшава, Польща, 2009 р.), «Академія Солідарності» (м. Гданськ, Польща, 2010 р.).

    У 2011 році закінчила Національний університет «Острозька академія» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології. 

   Під час навчання на магістеріумі була переможницею всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (м. Переяслав-Хмельницький,  березень 2011 р.), де зайняла II місце за рейтингом та була нагороджена дипломом.

     Впродовж 2009-2012 рр. здобувала другу вищу освіту. У 2012 році закінчила Національний університет «Острозька академія» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра психології. 

    У грудні 2013 року вступила до аспірантури Національного університету «Острозька академія» на спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з відривом від виробництва (період навчання з 2 грудня 2013 року по 2 грудня 2016 року).

  

Досвід роботи

    З 1 вересня 2011 року працювала викладачем-стажистом, а з 2 вересня 2013 року – викладачем кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія».  

   У травні 2014 року працювала перекладачем Канадської короткострокової місії спостереження за виборами (CANEOM) під час дострокових президентських виборів у м. Сарни, Рівненська обл. 

     У жовтні 2014 року працювала перекладачем Канадської довгострокової місії спостереження за виборами (CANEOM) під час парламентських виборів у м. Рівне, Рівненська обл.

Професійний розвиток

     Влітку 2011 року брала участь у літній школі професійного розвитку для вчителів англійської мови "British Council Teacher Development Summer School" (IATEFL Ukraine) у смт. Верховина, Івано-Франківська обл.

    З вересня 2011 року науковий співробітник Центру канадознавства (Canadian Studies Center) Національного університету «Острозька академія». 

    Восени 2011 року проходила двохмісячне стажування в Парламенті Канади (Палата Громад) у рамках участі в Канадсько-українській парламентській програмі (CUPP), м.Оттава, Онтаріо, Канада.

    У листопаді 2012 року була тренером проекту «Академія лідерства та саморозвитку», який було організовано Рівненським осередком Молоді ДемАльянсу в м. Рівне.

     За сумлінне виконання посадових обов’язків та успіхи у праці та з нагоди Дня Університету 1 жовтня 2013 року була нагороджена подякою ректора.

     З 2015 року член Спілки дослідників вищої освіти України (CHER-Ukraine), а з 2016 року член Української асоціації дослідників освіти (UERA). 

     Влітку 2015 року проходила міжнародне стажування в Університеті Калґарі (м.Калґарі, Провінція Альберта, Канада) на базі Центру для міжнародних студентів та навчання закордоном (CISSA).

    Впродовж 2016 року була учасницею «Школи дослідника-компаративіста – 2016», організованої Відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

   Влітку 2016 року брала участь у літній школі Української асоціації дослідників освіти «Дослідження у галузі освіти: комунікація, написання грантів, методологія та публікація результатів» на базі Львівського національного університету ім. Івана Франка, а також проходила міжнародне стажування в Університеті Дюсберг-Ессен (м.Ессен, Німеччина) у рамках участі у літній школі «Перспективи для молодих вчених у науці та практиці».

    З січня 2018 року член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної  IATEFL Ukraine.

Гранти/Стипендії

    У період з 2006 по 2010 рік була стипендіаткою Фундації «Україна-США», Стипендійного Фонду ім. родини Сутаруків.

    У 2011 році отримувала стипендію ім. Пола Юзика, канадського сенатора, засновника мультикультуралізму в Канаді.


Наукові інтереси

Інтернаціоналізація вищої освіти, академічна мобільність студентів, викладання англійської мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Наукова робота
2021

Опублікування статті

Сімак К.В., Сімак О.Ю., Сімак О.В. Вебінар як засіб підвищення професіоналізму сучасного педагога / К.В. Сімак, О.Ю. Сімак, О.В. Сімак // Нова педагогічна думка : наук. – метод. журн. / Рівнен. обл. ін.-т післядипл. пед. освіти , Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2020. – №3. – (подано до друку).

2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки НаУОА – 2020» в Національному університеті «Острозька академія». Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Teaching English online and formative assessment tools: Socrative vs. Google Forms"

Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки НаУОА – 2021» в Національному університеті «Острозька академія». Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Викладання англійської мови як іноземної за допомогою принципу paper-free teaching"

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІ” 26 листопада 2020 року

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Конгресі Української асоціації європейських студій (УАЄС), жовтень 2020 року. Доповідь на тему: Змішана академічна мобільність студентів.

Опублікування тез доповідей

Сімак К.В. Онлайн-етикет під час проведення занять з іноземної мови у синхронному режимі/ К.В. Сімак / «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Острог, 2020. — Випуск № – Режим доступу:

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки НаУОА – 2019» в Національному університеті «Острозька академія». Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Віртуальний освітній простір та використання масових відкритих онлайн курсів (MOOC) під час викладання англійської мови як іноземної в Острозькій академії"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Науково-практична конференція «Впровадження медійної грамотності у практику навчання англійської мови у 21 столітті» на базі Сумського державного університету

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Школа освітніх інновацій Воркшоп на тему: "Writing with Academic Integrity: Tips for Researchers"

Літня школа з академічної доброчесності в Національному університеті "Острозька академія". Виступ на тему: "Принципи академічного письма"

Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки НаУОА – 2018» в Національному університеті «Острозька академія». Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Writing with Academic Integrity: Keys to Success».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

I Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства «Україна - Канада» (м. Луцьк - Світязь, Волинська обл., Україна, 21-24 червня 2018 року) Секція "Українсько-канадські культурно-освітні й педагогічні студії" Доповідь: Мобільність викладачів у канадських університетах і коледжах/Staff mobility at Canadian universities and colleges.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні та практичні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти» (Острог, 15 лютого 2018 р.), доповідь на тему: «Академічна доброчесність в університетах Канади: досвід для України».

II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Writing with Academic Integrity: Keys to Success».

ІІ Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» (Київ, 15 червня 2018 року). Виступ із доповіддю "Академічна доброчесність серед міжнародних студентів в Україні"

2017

Опублікування статті

Сімак К.В. Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади / К.В. Сімак // Український педагогічний журнал / Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Топузова О.М.]. – Вип.2. – Київ, 2017. – С. 35-40. (GOOGLE ACADEMIA)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Сімак К.В. Педагогічні передумови розвитку академічної мобільності студентів у Канаді / К.В. Сімак // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 192-197. (INDEX COPERNICUS)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Симпозіум з канадознавства (27 – 28 вересня 2017 р.) в Національному університеті «Острозька академія». Виступ на секційному засіданні з доповіддю на тему «Віртуальна академічна мобільність студентів у Канаді»

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Simak K. New Reforms and Student Academic Mobility in Post-Maidan Ukraine. 1st Online Conference "Higher Education Reform in Post-Maidan Ukraine". (27-28 жовтня 2016 р., м. Едмонтон, Канада

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сімак К.В. Реалізація програм академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади. Міжнародна науково-практична конференція «Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи», присвяченій пам’яті О.П. Савченко та Н.В. Касярум ( 28 квітня 2016, м. Черкаси).

Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі фор- мування професійної мовленнєвої компетентності під час підготов- ки бакалаврів мовних спеціальностей Доповідачі: В. М. Жуковський, К. В. Сімак ІI Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 24 лютого 2016 р., м. Острог

Опублікування тез доповідей

Сімак К.В. Вища освіта Канади як середовище розвитку академічної мобільності студентів / К. В. Сімак // Zbior artykułow naukowych. Pedagogika. Współczesne tendencje w nauce i edukacji / (30.01.2016- 31.01.2016). – Kraków: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamond trading tour», 2016. – P. 49-50.

Сімак К.В. Роль національних організацій у розвитку академічної мобільності студентів у Канаді (на прикладі діяльності Асоціації університетів та коледжів Канади)/ К.В. Сімак / Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. — С. 185-186.

Сімак К.В. Реалізація програм академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади/ К.В. Сімак / Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи: Збірник доповідей і тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 84-87.

Сімак К.В. Модель організації та розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади/ К.В. Сімак / II щорічна науково-практична конференція «Креативна деструкція: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні» : матеріали конференції [Електронний ресурс]. — Чернівці, 2016. — Випуск №1 – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/04/PosterPresentation_Simak.pdf?c6a0f6

Опублікування статті

Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.

Постери на закордонній або міжнародній конференціях

Сімак К.В. Модель організації та розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади/ К.В. Сімак / II щорічна науково-практична конференція «Креативна деструкція: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні» — Чернівці, 2016.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сімак К.В. Нормативно-правові засади академічної мобільності студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України. ІV Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання, (18-21 травня 2015,м. Київ)

Сімак К.В. Академічна мобільність студентів у системі вищої освіти Канади. I Міжнародна конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій» ( 28-29 травня 2015, м. Київ)

Сімак К.В. Діяльність центрів для міжнародних студентів при університетах і коледжах Канади. Міжнародна науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи», (18 вересня 2015, м. Маріуполь)

Сімак К.В. Фінансова підтримка розвитку академічної мобільності міжнародних студентів в університетах і коледжах Канади. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», (21-23 жовтня 2015, м. Кам’янець-Подільський)

Сімак К.В. Trends in academic mobility of international students into Ukrainian universities. VІ міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції в педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції» (15-16 жовтня 2015, м. Одеса

Опублікування статті

Сімак К.В. Нормативно-правові засади академічної мобільності студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України/ К.В. Сімак // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. К.: Гнозис, 2015. – Додаток 2 до Вип. 35, Том II (14). – С. 419-426.

Сімак К.В. Фінансова підтримка розвитку академічної мобільності міжнародних студентів в університетах і коледжах Канади / К.В. Сімак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 325-332.

Жуковський В.М., Балашов Е.М., Сімак К.В. Діяльність канадсько-українських волонтерських обмінних молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька академія» та канадської організації Канада. Світ. Молодь. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 742. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – С. 50-58.

Zhukovsky V., Simak K. (2015) The Prerequisites to Ukrainian Students Participation in Study Abroad Programs at the Canadian Universities and Colleges. Comparative Professional Pedagogy, Volume 5, Issue 2, p. 39-46. De Gruyter Journal Online 2353-9518, DOI: 10.1515/rpp-2015-0038

Simak, K. (2015). Academic Mobility of Students as a Form of Internationalisation of Higher Education in Ukraine. Intellectual Archive. Shiny World Corp. Toronto, Canada. Volume 4, Number 3, p.32-36.

Simak, K. (2015). Canadian-Ukrainian Volunteer Exchange Programme “Youth Leaders in Action” as a Form of International Student Mobility. European Journal of Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. No 3, p. 3-6.

Simak, K. (2015). Trends in academic mobility of international students into Ukrainian universities. Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: The Way to Integration. Ariel University. Ariel, Israel. Issue №6, p. 355-362. ISSN 2218-8584.

Жуковський В.М.,Сімак К.В. Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ/ В.М. Жуковський, К.В. Сімак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Острог, 2015. – Випуск 52. – С. 105-107.

Опублікування тез доповідей

Сімак К.В. Діяльність центрів для міжнародних студентів при університетах і коледжах Канади/ К.В. Сімак / «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції. — Маріуполь, 2015. — С. 270-272.

Сімак К.В. Академічна мобільність студентів у системі вищої освіти Канади/ К.В. Сімак / I Міжнародна конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій» : матеріали конференції [Електронний ресурс]. — Київ, 2015. —Випуск №1 – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2015/04/Simak_Kateryna.pdf?c6a0f6

2014

Опублікування статті

Сімак К.В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади/ К.В. Сімак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія та педагогіка”. Острог, 2014. – Випуск 30. – С. 107-111.

Опублікування тез доповідей

Сімак К.В. Академічна мобільність студентів у когнітивній парадигмі/ К.В. Сімак / Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. — Вип.2. — С. 190-193.

2012

Опублікування статті

Новоселецька С.В, Сімак К.В. English as a Second Language and Canadian Multiculturalism // С.В. Новоселецька, К.В. Сімак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". Острог, 2012. - Випуск 27. - С.348-351.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

UERA Summer School - 22.01.2018 (5,68 Мб).

DAAD Summer School - 22.01.2018 (1,53 Мб).

CUPP 2011 - 22.01.2018 (0,18 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

IT Ukraine Association Teacher's Internship program Online 2020 - 14.09.2020 (0,15 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

British Council Summer School 2011 - 22.01.2018 (0,17 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну