Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович,

к.е.н., доц., доцент
Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович
QA
Резюме
Освіта

1989 р. - присвоєне вчене звання доцента.

1985 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 –  політична економія.  Тема дисертації: «Закономірності формування та розподілу необхідного продукту на етапі розвиненого соціалізму».

01.1981-06.1984 аспірантура (напрям Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1971-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка


Досвід роботи

05.2016 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2003-04.2016 доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2002-08.2003 доцент, завідувач кафедри економіки Хмельницький інститут бізнесу 

08.1979-08.2002 асистент, доцент кафедри економічної теорії Львівський державний аграрний університет

Наукові інтереси

Реформвання відносин власності

Моделі соціально-економічного розвитку

Відносини розподілу

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: Модель духовно-морального виховання особистості для забезпечення сталого розвитку українського суспільства / Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України», м. Київ, 27 лютого 2020 р.

Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 1-3.10.2020 р.

Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 30.10.2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Глущик М. М. Державний борг України. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації», Острог, 2020.

Янковська А. А. Бюджетний дефіцит в Україні. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації», Острог, 2020.

опублікування статті у співавторстві із студентами

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Ринок землі в Україні: шлях до процвітання чи до катастрофи?" "Дні науки" НУ «Острозька академія», Острог, 14 травня 2020 р.

Доповідь: Історія Реформ: успіхи та провали. Доповідь на саміті-челенджі прогресивних педагогів «Новий освітній простір: територія розвитку та партнерства» 22 серпня 2019 р. м. Славута.

Опублікування тез доповідей

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. P. 883-888.

Жуковський В.М., Топішко І.І. Модель духовно-морального виховання особистості для забезпечення сталого розвитку українського суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України», м. Київ, 27 лютого 2020 р.

Топішко Н.П., Галецька Т.І., Топішко І.І. Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2020.

Топішко Н.П., Галецька Т.І, Топішко І.І. Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 2020

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. P. 883-888.

Опублікування статті

опублікуванні статті у фаховому виданні

опублікуванні статті у фаховому виданні

2019

Опублікування тез доповідей

Топішко, І. І. та Топішко, Н. П. та Галецька, Т. І. (2019) До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції. с. 223-226.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». – Острог: НУ «Острозька академія», 2019. – С. 17-19.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: МЕЖІ ЗРОСТАННЯ, ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ ЛЮДСТВА. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», Острог, НУ «Острозька академія» , 14.05.2019

Доповідь: Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». – Острог: НУ «Острозька академія», 2019. – С. 17-19. ( 15-16 жовтня 2019 року.)

Доповідь: До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. // «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 року, Донецький НУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського – Кривий Ріг: ДУЕТ. С. 606-610.

Доповідь: "Історія Реформ: успіхи та провали", Саміт-челендж прогресивних педагогів «Новий освітній простір: територія розвитку та партнерства» 22 серпня 2019 р. м. Славута (Організатори Управління освіти, виконавчий комітет Славутської міської ради, інформаційно-методичний центр)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Трофімова Л.В., Топішко І.І. Інфляція та її вплив на економіку України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Пилат Л.Л., Топішко І.І. Фіскальна політика України: суть, проблеми та перспективи удосконалення. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Мазурець Л.А., Топішко І.І. Особливості державної політики зайнятості України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

опублікування статті в співавторстві зі студентами

Рецензування статей, авторефератів

Дмитрієвої Наталії Олександрівни «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 6 червня 2019 р.

Навроцької Ірини Іванівни «Державна політика зайнятості в трансформаційній економіці» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01- економічна теорія та історія економічної науки. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 Львівського державного університету ім. І. Франка, 27 травня 2019 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Corporate social activities in Germany: the experience of companies // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Опублікування статті

опублікуванні статті у фаховому виданні

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко, І. І. (I. Topishko) (2017) Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (Whuch model of socio-economic development shoud be developed in Ukraine? A. Smith, D. Ricardo, M. Friedman... or F. List, J. Schumpeter, E. Reinert?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). с. 4-15. ISSN 2311-5149

Топішко, Н. (N. Topishko) та Топішко, І. (I. Topishko) та Галецька, Т. (T. Galetska) (2018) Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах (Network economy as a form of socio-economic organization in global coordinates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 33-38. ISSN 2311-5149

Опублікування тез доповідей

Топішко І. І., Топішко Н. П., Галецька Т. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 117-119.

Топішко І.І., Галецька Т.І. Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 30-33.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І., Баранник Л.Б. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 371-376.

Топішко І. І., Топішко Н. П. Зміна моделі соціально-економічного розвитку – актуальна проблема сучасної України // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матер. наук.-практ. конф. 19–20 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2018. – 127 [1] с. ¬ С.115-117.

Видання наукової монографії

Topishko Ivan To the question of Ukrainian socio-economic development model reformation. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Items. – Ostroh - Ostrowiec Sw., Poland. - 2018. – P. 118-129. – 173 P. – ISBN 978-83-64557-27-9.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст» 2017/2018 н.р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні. «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» Всеукраїнська наукова конференція, Рівне, НУ водного господарства та природокористування, 20 квітня 2018 р.

Доповідь: Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения. «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», Дніпро, Нац. метал. академія України, 26-27 квіт. 2018 р.,

Доповідь: Зміна моделі соціально-економічного розвитку – насутня проблема сучасної України. «Інноваційні ідеї в економічній науці : пошуки вирішення сучасних проблем», наукова конференція, Київ, НУ «Києво-Могилянська академія»,19-20 квітня 2018 р.

Доповідь: Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інно-ваційного розвитку. Національний форум "Україна 2030" (Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030»), м. Київ, 14 червня 2018 р.

Доповідь: "Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інно-ваційного розвитку". Національний форум "Україна 2030" (Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030»), м. Київ, 14 червня 2018 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Перепелиця П.Б., Топішко І.І. Проблеми забезпечення стабільності національної валюти України в сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» до 15-річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» 11-12 жовтня 2018 р. м. Острог.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Острог, Національний університет «Острозька академія», 2018.

2017

Видання наукової монографії

Топішко І.І., Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В., Жарська С.Ю., Яців І.Б. Економічна реформа - очима села: 20 років потому. Львів, 2017, 94 с.

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine / I.Topishko ,N. Topishko, T. Galetska // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.- P.260-263. (ISBN 978-0-9988732-1-3)/

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c 129-131).

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as f Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. Р. 191-193.

Топішко І.І., Галецька Т.І. Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності. Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., м. Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – С. 204-207.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст»

Рецензування статей, авторефератів

Курбет Олександри Петрівни „Формування та еволюція теоретико-методологічних засад Київської політекономічної школи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)” / авторефет дисертації на здоб. ступеня к.е.н., спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Київ: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 6 червня 2017 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Taunton, MA, United States of America

Доповідь: Information economy as a new form of economic relations. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Mexico City, Mexico

Доповідь: Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 27, 2017. Kielce, Poland.

Доповідь: Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University

Доповідь: Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності наслідки . IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., Острог, НУ «Острозька академія»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко І. І. Проблеми соціальної відповідальності бізнесу в інноваційній економіці // Зб. наук. праць «Економіка та підприємництво» Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2017. (Index Copernicus)

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність підприємства та її міжнародні стандарти / І.І. Топішко, Н.П. Топішко, Т.І. Галецька // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: бізнес та управління» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Днепр: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2017. № 6. – C. 72-76.. Index Copernicus

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: Чому нації занепадають? «Круглий стіл», НУ «Острозька академія», Острог, 2017.

Доповідь: «Земельна реформа – очима села», «Круглий стіл», Національний аграрний університет, м.Львів-Дубляни, 2017.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко І.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Топішко І.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Т.І. Галецька, І.І. Топішко, Н.П. Топішко // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Топішко, І. (I. Topishko) та Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 80-84.

Топішко І. І., Топішко Н. П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення // «Причорноморські економічні студії» : наук. журн. : Причорномор.н.-д. ін.-т екон. та інновацій. –– Одеса, 2016. № 12. – Ч.1. – С. 95-99. (Index Copernicus).

Опублікування статті

Топішко, І. І. (Topishko I.) та Топішко, Н. П.(Topishko N.) та Галецька, Т .І. (Galetska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). с. 27-32.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization». January 29, 2016. Klaipeda, Lithuania.

Доповідь: Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице, Словацька Республіка.

Доповідь: Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин. International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment». 29 лютого 2016. Chisinau, Republic of Moldova.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: Ринкові» трансформаційні процеси: результати та необхідність корекції. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія».

Доповідь: Ймовірні соціально-економічні наслідки земельної реформи в Україні. Міжнародна наукова-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС». 27 травня 2016 р. м.Київ, Київський нац.. ун-т технології та дизайну

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства // International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization»Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania) Klaipeda Baltiya Publishing. (Междунар. наук. практ. конф. [«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації], Клайпеда, 2016. С.153-156.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин / International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment», 29 february 2016, Chisinau, Republic of Moldova/ (Міжнар. наук.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды», Молдова, г. Кишинев, 29 февраля 2016 г.). 2016. с. 97-99.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Глобалізація і формування мережевої економіки / Друга міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право»], Кошице, Словацька Республіка-Польща, 12-16 квітня 2016 р. С. 261-263.

Топішко І.І. «Ринкові» трансформаційні процеси: результати та необхідність корекції // Матеріали ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія».

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: Удосконалення моделі соціально-економічного розвитку України. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Острог, НУ «Острозька академія», 05.2015 р.

Доповідь: Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін. ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі», м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С. 12-14.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова Іnternet- конференція [«Сучасна економічна наука: теорія і практика»], 17 листопада 2015 року, м. Полтава - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С 92-94.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова Іnternet- конференція [«Сучасна економічна наука: теорія і практика»], 17 листопада 2015 року, м. Полтава - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С 92-94.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну