Рабчук Ірина Юріївна,

викладач
Рабчук Ірина Юріївна

https://goo.gl/J4hhAR

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Рабчук І. Ю. Комунікативно-прагматичні функції прикладкових конструкцій у сучасній українській публіцистиці. VII Міжнародний науковий семінар "Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі" (Мелітополь, 30 березня 2018 року)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладок у ЗМІ (на матеріалі інтернет-видань Волині). ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (09 листопада 2018 року , м. Острог)"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять "прикладка" і "присудок" у лінгвістичній науці. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

Рабчук І. Ю. Актуальне членування речень із прикладками в сучасній українській літературній мові. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 15 березня 2018 року)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рабчук І. Ю. Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") / І. Ю. Рабчук // "Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки). - Херсон, 2018. - Вип. 72 (Т. 1). - С. 27-30 [Index Copernicus].

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять «прикладка» і «присудок» у лінгвістичній науці / І. Ю. Рабчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 63–74.

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційно-семантичне навантаження прикладкових конструкцій у художніх текстах М. Стельмаха. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (Вінниця, 25–26 травня 2017 року)

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки. VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (Острог, 9-10 листопада 2017 року)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про апозитиви. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2017 року)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Одна з укладачів університетського фахового збірника наукових праць "Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". - Острог : Вид-во НаУОА, 2017. - Вип. 68. - 184 с.

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки / І. Ю. Рабчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 55–58.

2016

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій у романах В. Лиса. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (Острог, 27 жовтня 2016 року)

Рабчук І. Ю. Проблеми граматичного статусу апозитива, його місце в системі мовних одиниць. Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти» (Рівне, 27 жовтня 2016 року)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну