Нікітін Анатолій Володимирович,

д.ф.м.н., доц., Професор
Нікітін Анатолій Володимирович
QA
Резюме
Посилання на профілі в науковометричних базах

Опис віProfil w Scopus:

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200009079).


Web of Science ResearcherID 

F-3565-2017


Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=wkn2It8AAAAJ&hl=ua

Найважливіші наукові публікації

Монографії

1. Y.Chabanyuk, A.Nikitin, U.Khimka Asymptotic Analyses for Complex Evolutionary Systems with Markov and Semi-Markov Switching Using Approximation Schemes.-Monografia (ISBN: 978-1-119-77973-5) November 2020 Wiley-ISTE 240 Pages

2. Y.Chabanyuk, A.Nikitin, U.Khimka. Asymptotic Properties for Evolutionary Equations with Markov Switching Using Approximation Schemes (українською мовою). – Monografia (ISBN: 978-83-7947-326-7). – Lublin, Poland, «Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej», 2018. – 225 с.

3. I.Samoilenko, A.Nikitin. The Analyse of Asymptotic Properties for Evolutionary Equations with Random Impact Under Poisson Approximation Conditions (українською мовою). – Monografia (ISBN: 978-617-7828-70-8). – Київ,  «Видавництво Людмила», 2020. – 204 с.

Статті


1. Samoilenko, I.V. Peculiarities of Construction and Analysis of the Information Warfare Model with Markov Switchings and Impulse Perturbations Under Levy Approximation Conditions / I.V. Samoilenko, A.V. Nikitin, G.V. Verovkina // Cybernetics and Systems Analysis, 2021, 57(4), P. 621–628

2. Iksanov, A. Limit theorems for discounted convergent perpetuities /Iksanov, A., Nikitin, A., Samoilenko, I.//  Electronic Journal of Probability, 2021. – P.1-27

https://projecteuclid.org/journals/electronic-journal-of-probability/volume-26/issue-none/Limit-theorems-for-discounted-convergent-perpetuities/10.1214/21-EJP705.full

3. Chabanyuk, Y.M. Control Problem for the Impulse Process under Stochastic Optimization Procedure and Levy Conditions / Y.M. Chabanyuk, A.V. Nikitin, U.T. Khimka // Matematychni Studii, 2021, 55(1), P. 107–112

4. Samoilenko I.V. Double Merging of the Phase Space for Stochastic Differential Equations with Small Additions in Poisson Approximation Conditions / I.V.Samoilenko, A.V. Nikitin // Cybernetics and System analysis. – 2019. – 55, № 2. – P.108 – 116.

5. Chabanyuk Y.M. Asymptotic properties of the impulse perturbation process under Levy approximation conditions with the point of equilibrium of the quality criterion  / Y.M. Chabanyuk, A.V. Nikitin, U.T. Khimka // Mat. Stud. 52 (2019), Р. 25 – 35.

6. Samoilenko I.V. Asymptotic Dissipativity for Merged Stochastic Evolutionary Systems with Markov Switchings and Impulse Perturbations under Conditions of Lévy Approximation / I.V.Samoilenko, A.V. Nikitin, B.V. Dovhai // Cybernetics and System analysis. – 2020. – 56, № 3. – P.392 – 400.

7. Samoilenko I.V. Double merging of phase space for differential equations with small stochastic supplements under Levi and Poisson approximation conditions / I.V. Samoilenko A.V. Nikitin // Annals of the University of Craiova - Mathematics and Computer Science Series. –  Volume 47(1), 2020, P. 141–157.

8. Nikitin А.V. Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulsive perturbation in the Levy approximation scheme / А.V. Nikitin // Journal of Automation and Information Sciences. – 2018. – 50, №4. – P. 54–63.

9. Nikitin A.V. Asymptotic Properties of a Stochastic Diffusion Transfer Process with an Equilibrium Point of a Quality Criterion / A.V. Nikitin // Cybernetics and System analysis. – 2015. – Volume 51, Issue 4. – P. 650–656.

10. Nikitin A.V. Asymptotics of Normalized Control with Markov Switchings /A.V. Nikitin, U.T. Khimka // Ukrainian Mathematical Journal. – 2017. – 68, №8. – P. 1252–1262.

Освіта

1995 року завершив навчання на кафедрі математичного моделювання Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, отримавши кваліфікацію "Математик. Викладач."

2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук зі спеціальності 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень

2007 року здобув атестат доцента кафедри математичної і прикладної статистики 

Докторську дисертацію "Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем" за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат.науки) захистив 27 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хобі та інтереси

Коло наукових інтересів: Асимптотичний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь з використанням схем апроксимацій

Досвід роботи

З 01.09.2021 р. по теперішній час професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій;

З 02.2019 по 30.08.2021 старший науковий співробітник факультету комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

З 04.2015 р. по 12.2018 р. завідувач лабораторії «Ймовірнісно-статистичні методи» факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

З 09.2014 по 04.2015 доцент факультету комп’ютерних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

З 09.2013 по 09.2014 доцент кафедри комп’ютерних наук Буковинського державного фінансово-економічного університету;

З 10.2012 по 09.2013 доцент кафедри вищої математики приватного вищого навчального закладу «Буковинський Університет»;

З 10.2009 по 10.2012 докторант кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

З 04.2005 по 10.2009 р. доцент факультету математичної та прикладної статистики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

З 02.2002 по 04.2005 асистент кафедри математичної та прикладної статистики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

З 09.1997 р. по 02.2002 р. старший викладач кафедри інформаційних систем Чернівецької кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»


Викладання навчальних предметів:

Стохастичні процеси

Статистика 

Основи теорії систем та управління

Статистичний аналіз даних

Теорія ймовірностей і математична статистика

Дослідження операцій

Основи системного аналізу

Дискретна математика

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

2 доповіді

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatolii.nikitin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну