Коцюк Юрій Анатолійович,

к.п.н., Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія"
Коцюк Юрій Анатолійович
QA
Резюме
Освіта

  1. Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю фізика (1992-1997). Спеціаліст фізик. Викладач. Диплом ЛК № 000550 від 23 червня 1997 р.
  2. Національний університет "Острозька академія" за напрямом підготовки "Економіка та підприємництво" (1999-2003). Бакалавр економіки. Диплом РВ № 22936336 від 20 червня 2003 р.
  3. Національний університет "Острозька академія" спеціальність "Фінанси"; (2003-2004). Спеціаліст з фінансів. Диплом РВ № 25579594 від 19 червня 2004 р.
  4. Захист кандидатської дисертації на тему "Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів". Диплом кандидата наук ДК № 055827. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 року (протокол № 51-06/5). Спеціальність організаційна психологія; економічна психологія.
Досвід роботи

 

У період

з 26.08.1997 по 30.05.1998 працював вчителем фізики в Острозькій загальноосвітній школі №5 І-ІІІ ст. м. Острога Рівненської області;

з 01.06.1998 по 01.09.1999 працював на посаді завідуючого методичним кабінетом НаУКМА "Острозька академія";

з 01.09.1999 по 01.11.2000 – начальник відділу технічних засобів навчання НаУКМА "Острозька академія";

з 01.11.2000 по 02.09.2002  – начальник відділу технічних засобів навчання Національного університету"Острозька академія";

з 02.09.2002 по 02.01.2008 – викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – старший викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 01.09.2016 – директор Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія".


Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЦИФРОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ», Майстер клас на тему "ВИКОРИСТАННЯ ЖУРНАЛУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У КУРСАХ ІС MOODLE."

Доповідь на тему "Moodle – основні можливості та журнал" в межах панельної дискусії ІІ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ (до 25 річчя ВІДНОВЛЕНОЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ), 14 червня 2019 року.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на Міжнародному семінарі: "Місія університетської бібліотеки - поміж минулим та майбутнім" на тему "Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек"

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій «Захист інформації в мережі».

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Коцюк, Використання комп’ютерних інформаційних систем для контролю навичок роботи студентів із програмним забезпеченням. / [Коцюк Ю. А.]. - ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". 27–30 березня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». - 2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Юрій Анатолійович Коцюк, Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» / [Коцюк Ю. А.] IV Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 21 листопада - 3 грудня 2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Анатолійович Коцюк, Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» / [Коцюк Ю. А.] IV Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 21 листопада - 3 грудня 2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Коцюк Л. М., Коцюк Ю. А. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних. Наукові записки Національного університету «Острозька акаде-мія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 18–22. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ ПО ОБМІНУ ДОСВІДОМ З ІНТЕРАКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН на тему "Moodle в NaUOA", 08 – 09 червня 2018 року

Рецензування статей, авторефератів

Рецензія на конкурсну роботу "Демографічна ситуація як чинник економічної безпеки України", Грищенко Дарина Миколаївна (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Глобальні проблеми світової економіки", Мазуренко Дмитро Володимирович (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Дискримінантне моделювання фінансової стійкості банків України", Сидорчук Любов Василівна (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Умови формування ефективної інвестиційної стратегії підприємства", Кость Артем Костянтинович (0,5 др. арк.)

2017

Опублікування тез доповідей

Юрій Коцюк, Використання модуля UNPLAG на базі IC Moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи / [Коцюк Ю. А.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Коцюк, Використання модуля UNPLAG на базі IC Moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи / [Коцюк Ю. А.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Коцюк, Використання системи "Журнал" в ІС Moodle / [Коцюк Ю. А.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

2016

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) and Данилець, Ю. (Yu. Danilets) (2016) Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження (Electronic document management systems in higher education: tendencies and implementation perspectives). Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy) (1(29)). pp. 71-75.

2013

Опублікування статті

Коцюк, Ю. ( Yu. Kotsyuk) (2013) Психологічне підгрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (Psychological Background of the Notion of "Plagiarism" in the Scientific Research Activities in Ukraine). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 39-46. (Submitted)

Коцюк, Ю. (Y. Kotsyuk) (2013) Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату. (Cognitive dissonance as an instrument for plagiarism reducing.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 56-61.

2012

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

2010

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2010) ТРЕНІНГ З КРИПТОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.16). pp. 139-148.

2008

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

2007

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

2006

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2006) ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 8 (Вип.4). pp. 160-166.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну