Миненко Юрій Васильович,

к.ф.н., ст. досл., старший викладач
Миненко Юрій Васильович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Миненко Ю. "Роксоланія" Себастьяна Кленовича та Острог // Studia methodologica Volume 51, – Ternopil-Kelce, 2020 – S. 30-35. (Index Copernicus).

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI ст.// TEKA KOMISJI POLSKO-UKRAIŃSKICH ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH, Volume XIII, Lublin 2018.- S. 23-32/. (Index Copernicus)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Миненко Ю. Епіграми ігумена Віталія – зразок барокової ідентичності // Studia methodologica. - №46. – Ternopil-Kelce, 2018 – S. 60-70. (Index Copernicus).

Миненко Ю. Йов Борецький – автор антиуніатського полемічного трактату «Пересторога» // Studia methodologica. - №45. – Ternopil-Kelce, 2017 – S. 96-102. ( Index Copernicus). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77101від 23.02.2018

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Миненко Ю. Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького // Studia methodologica. - №42. – Ternopil-Kelce, 2016 – S. 87-92. (видання входить до науковометричної бази Index Copernicus).

Миненко Ю. Штрихи до портрета автора «Ляменту міщан острозьких 1636 року» // Science And Еducation A New Dimension. Philology,V, Issue: 116. – Budapest, 2017. – P. 44-47(видання входить до бази Index Copernicus)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Миненко Ю. Опозиція суспільних станів у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матер. ІІ Міжнар наук.-практич конф студ , аспір. та молодих вчених (Одеса, 27 жовтня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 206-207.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Миненко Ю. Астральні символи на гербах української шляхти XVI - XVIII ст. //Українське небо 2 Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. - с. 234-240

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Lublin 19/10/2017 Literatura polska na ziemiah obrcnej ukrainy Рід Острозьких у польськомовній епіграмі Мелетія Смотрицького

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна конференція молодих україністів (Варшава, 19-20 травня 2016)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Миненко Ю. Астральні символи на гербах української шляхти XVI - XVIII ст. //Українське небо 2.Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. - с. 234-240

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат кандидатської дисертації «Типологія жіночих образів у давній українській літературі» Щербак Олени Дмитрівни (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 17.10.2016).

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Mиненко Ю. «Хронологія» Андрія Римші як зразок раннього українського бароко // Science And Еducation A New Dimension. Philology, III, Issue: 56. – Budapest, 2015. – P. 57-60.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття // Слово і час – №7 – 2015. – С. 32-37.

2013

Видання наукової монографії

"Зри сія знаменія княжате славного". геральдична поезія в українському бароко: [монографія]/ Юрій Миненко. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. - 160с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yurii.mynenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну