Загребельний Віталій Васильович ,

Загребельний   Віталій  Васильович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Загребельний В.В. Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства [Текст] / В.В.Загребельний // Часопис Національного університету "Острозька академія" . Серія "Право". - 2012. - No. 2(6): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12zvvusb.pdf.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitalii.zahrebelnyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну