Ковальчук Віталій Миколайович,

старший викладач
Ковальчук Віталій Миколайович
QA
Резюме
Освіта

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 1999р.,

спеціальність "Інформаційно-вимірювальна техніка",

кваліфікація "Спеціаліст з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки", Диплом КВ №10701282 від 01.03.1999 р.

ПВНЗ "Європейський університет", 2008 р.,

спеціальність "Економіка підприємства",

кваліфікація "Спеціаліст з економіки підприємства", 2008 р. Диплом НВ №026115 від 13.06.2008 р.Досвід роботи

01.09.1993 - 01.03.1999 рр. - навчання в НТУУ "Київський політехнічний інститут"

15.10.1999 - 20.11.2002 рр. - навчання в аспірантурі НТУУ "Київський політехнічний інститут"

01.09.2002 - 30.08.2003 рр. провідний фахівець відділу ТЗН НУ "Острозька академія"

01.09.2003 - 30.08.2004 рр. - викладач-стажист кафедри економічної теорії НУ "Острозька академія"

01,09.2004 - 27.12.2007 рр. - викладач кафедри кафедри економічної теорії НУ "Острозька академія"

28.12.2007 - 30.08.2012 рр. - викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НУ "Острозька академія"

01.09.2013 - теперішній час - старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НУ "Острозька академія"

Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, методи статистичного та інтелектуального аналізу даних, проблеми прийняття оптимальних рішень за умов багатокритеріальності та невизначеності, питання практичного застосування інтелектуальних методів в економіці

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Ковальчук В.М. Інформаційне забезпечення управління комунікаціями у закладах вищої освіти/ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Публікація наукової статті

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М. Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 42–49. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-42-49

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ковальчук В. М. Теоретичні засади формування стратегії управління комунікаціями у закладах вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. No 19(47). С. 43–50.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitalii.kovalchuk@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0001-6041-6217

На головну