Кравченко Світлана Іванівна,

д.н.с.к., проф., професор
Кравченко Світлана Іванівна
QA
Резюме
****

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

ІV Міжнародна науково-практична конференція „Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”, 4–5 жовтня 2018 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Міжнародна наукова конференція «Народна творчість українців у просторі та часі», 10-11 серпня 2018, Луцьк в рамках Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”.

“Vestigia” – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów 11-13 czerwca 2018, UŁ

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна конференція україністів “Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, культура)” , Прага Чехія

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Obraz polskiej ziemianki w listach i pamiętnikach z lat 1795-1918 znajdujących się w Centralnym Archiwum Historycznym w Kijowie (Dziennik Adeli Kieniewicz, 1888-1915, t. 1-38) // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, redakcja Wiesław Caban i Lidia Michalska-Bracha, UJK w Kielcach, Wydawnictwo – DIG, Warszawa 2017. - S. 207-217

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

V Всепольська наукова конференція “Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, 25-26 квітня 2016 р., м. Кельце Польща

Міжнародна наукова конференція “Rola i miejsce dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych i literackich”, 9-10 червня 2016 р., м. Кельце-Підзамче-Хенціни Польща.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Adam Tomanek – legenda polskiego radia [Текст] / С.Кравченко // Образ : науковий журнал / за ред. Н.Сидоренко, O.Ткаченко, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. – Київ, Суми, 2015. – Вип. 2 (17). – 116 с. - С. 87-92 (фахове видання України, зареєстроване в базі Google Scholar) (0,25 арк.)

Маловідома в Україні праця Павла Зайцева “Шевченко і Поляки” на шпальтах часопису “Biuletyn Polsko-Ukraiński” (Варшава 1932-1938) [Текст] / С.Кравченко // Образ : науковий журнал / за ред. Н.Сидоренко, O.Ткаченко, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет. – Київ, Суми, 2015. – Вип. 3 (18). – 168 с. - С. 155-162 (фахове видання України, зареєстроване в базі Google Scholar) (0,3 арк.)

Професійна модель журналіста у світлі викликів сучасної доби [Текст] / С.Кравченко // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Буча, квітень, 2016) – К.: Міленіум, 2016. - С. 67-69. (0,12 арк.)

Мій Майдан, яким запам'ятався... [Текст] / С.Кравченко // Київ. - 2016, № 1-2. - С. 31-37. (0,45 арк.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Dialogi poetyckie Józefa Czechowicza z Ukrainą [Текст] / С.Кравченко // Józef Czechowicz : Poeta, Prozaik, Krytyk, Tłumacz / Pod redakcją Andrzeja Niewiadomskiego, Aleksandra Wójtowicza. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 242 s. - S. 173- 185 (0,5 арк)

Zbiory związane z Józefem Ignacym Kraszewskim w archiwach i muzeach Wołynia [Текст] / С.Кравченко // Józef Ignacy Kraszewski Pamięć Pisarza – pamięć o Pisarzu / pod redakcją B.Czwórnóg-Jadczak, A.Timofiejewa. - Lublin : W-wo UMCS, 2015. - S. 181-188. (0,3 арк.)

Видання наукової монографії

Kowalczyk R., Grela-Krawczenko S., Wajngertner P. Majdan : Drugie narodziny narodu [Текст] : Monografia / Kowalczyk R., Grela-Krawczenko S., Wajngertner P. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 303 s. (колективна монографія, Польща) (12,6 арк.)

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» (30 червня – 2 липня 2015 року, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк)

Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція з нагоди 15-ліття заснування кафедри полоністики “Традиція — сучасність пограниччя : письменство, освіта, історія” (21-24 вересня 2015 року, Київ-Умань)

Міжнародна наукова конференція “Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 r.” (28-30 жовтня 2015 р., м. Варшава, Польща)

Міжнародна наукова конференція «Творчість Євгена Сверстюка в контексті української та світової літератур» (1-3 грудня 2015 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

До питання про добір лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії [Текст] / С. Кравченко // Rozprawy Komisji Językowej, Tom LX, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2014. – S. 153-163 (зареєстрована в Index Copernicus (IC).

Żołnierz – dobro najwyższe. Medycyna w armii Księstwa Warszawskiego [Текст] / С. Кравченко // Prace Archiwalno-Konserwatorskie, Zeszyt 19, Siedlce 2014. – S. 77-82.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зобов'язала історія : творці історіографії української журналістики [Текст] / С. Кравченко // Журналістика : науковий збірник / за ред. Н.Сидоренко. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 13 (38). – С.49-53.

Нарешті декомунізація : Чи святкуватимуть українці цьогоріч “День Перемоги” ? [Електронний ресурс] / С. Кравченко // http://hromadske.volyn.ua/nareshti-dekomunizatsiya-chy-svyatkuvatymut-ukrajintsi-tsohorich-den-peremohy/ 29/04/2015

Постріл у десятку [Текст] / С. Кравченко // Волинський монітор. – № 14, 23.07. 2015. – С. 3-5

“Прагнення Європи” : нове дослідження творчості київських неокласиків [Текст] / С. Кравченко // Волинський монітор. – № 14, 23.07. 2015. – С. 5.

Два обличчя Тараса Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 520-529.

Душа України (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 537-543.

Культ Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 543-545.

“Заспів” Т.Шевченка у польських перекладах (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 554-559.

Польська промова над труною Тараса Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. - Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 562-566.

“Кобзар” Т.Шевченка латинським алфавітом (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 568-569.

Віленські відлуння в житті та творчості Тараса Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 569-572.

Поляки про Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 572-582.

Два польські персонажі у повістях Т.Шевченка (Пер. Світлани Кравченко) [Текст] // Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. – Книга перша. – К. : Університет “Україна”, 2015. – С. 614-618.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.kravchenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну