Оверчук Сергій Володимирович,

к.ю.н
Оверчук Сергій Володимирович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Оверчук С.В. Запровадження мирової юстиції в умовах судової реформи в Україні: теоретико-правове дослідження / Оверчук С. В.// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2019. – № 1(19) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n1/18osvrvu.pdf.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Оверчук С. В. Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 1(17) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18osvvki.pdf.

Оверчук С. В. Родинні відносини як підстава для відводу адвоката в кримінальному провадженні / С.В. Оверчук // Вісник Академії адвокатури України – 2018 – Том 15, Число 1-2 (40-41). – С. 78-87

Оверчук С. В. Обшук житла адвоката та приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18osvzpl.pdf

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Оверчук С.В. Право на юридичну допомогу у некримінальних провадженнях: прецедентна практика Страсбурзького суду / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 1(15): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles /2017/n1/17osvpss.pdf.

Оверчук С. В. Абсентеїзм адвоката: теорія, законодавство та прецедентна практика / С.В. Оверчук // Вісник Академії адвокатури України – 2017 - № 1 (38). - С. 264–271.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Оверчук С.В. Право на правовую помощь в административных производствах в практике Страсбургского суда / С.В. Оверчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар¬ных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран¬тов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трьох частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. - Минск: БИП, 2017. - Ч. 2. - С. 23-24

Оверчук С.В. Абсентеїзм захисника у світлі рішень Європейського суду з прав людини // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017, Sandomierz, 183-186 pages

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Оверчук С.В. Умови надання безоплатної правової допомоги в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16osvzpl.pdf.

Оверчук С.В. Обмеження права вибору захисника у світлі європейських стандартів / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16osvsys.pdf.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Оверчук С.В. Право на бесплатную правовую помощь (в свете практики Европейского суда по правам человека / С.В. Оверчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар¬ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран¬тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. - Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. - 2016. - С.123-125

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Європейський механізм захисту прав людини - 25.12.2017 (1,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.overchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну