Іщук Ольга Віталіївна,

к.і.н., старший викладач
Іщук Ольга Віталіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук О.В. Роль політичної та духовної еліти у відродження українського автокефального руху [Текст] / О.В. Іщук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". - Острог, 2015. - Вип. 12. - С. 78-88.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olia.ishchyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну