Костюченко Олексій Миколайович,

к.п.н., доц., доцент
Костюченко Олексій Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Басюк Володимир, Костюченко Олексій. Специфіка висвітлення подій в Україні російськими ЗМІ // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2019. № 15–16 (10)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки-2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Handzilevska, H., Shturkhetskyy, S., Kostiuchenko, O., & Shulyk, R. (2020). BARRIERS AND RESOURCES FOR JOURNALISTS’ LIFE SUCCESS. Journal of Education Culture and Society, 11(1), 174-185. https://doi.org/10.15503/jecs2020.1.174.185 (WoS)

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюченко О. М. Як створювати новинні матеріали на телебаченні: поради журналістам-початківцям // Двомовний збірник наукових тез підсумкової викладацько-студентської конференції «Підвищення компетентності молоді у сфері журналістики як платформи для розвитку співпраці України та Республіки Польща» / ред. кол. : Е. М. Балашов, О. М. Костюченко, В. Ю. Фурман. – Острог-Люблін, 2018. – С. 46-52.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки-2019 (НаУОА)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна конференція «Комунікація, співпраця, медіа» (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Люблін, Польща, жовтень 2018 року);

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток телевізійної журналістики

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюченко Олексій. Право на приватне життя людини та суспільна значущість теми: як не перейти межу журналістам у підготовці матеріалів // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. 2018. – С. 72.-80.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки-2018 (НаУОА)

2016

Видання наукової монографії

Костюченко О. М. Новини як основа інформаційної програми громадського телебачення / Олексій Костюченко // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 65-76.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюченко О. Особливості функціонування PR-відділу ВНЗ. Медіапростір

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksii.kostiuchenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну