Костюченко Олексій Миколайович,

к.п.н., доцент
Костюченко Олексій Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Особливості аксіологічної сфери журналістів акме-періоду

Костюченко О. М. Як створювати новинні матеріали на телебаченні: поради журналістам-початківцям // Двомовний збірник наукових тез підсумкової викладацько-студентської конференції «Підвищення компетентності молоді у сфері журналістики як платформи для розвитку співпраці України та Республіки Польща» / ред. кол. : Е. М. Балашов, О. М. Костюченко, В. Ю. Фурман. – Острог-Люблін, 2018. – С. 46-52.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Проблеми ґендеру в аспекті культурної ідентичності (Острог, 2017 року);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (МЕГУ ім. С. Дем’янчука, Рівне, 2018 року);

Міжнародна конференція «Комунікація, співпраця, медіа» (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Люблін, Польща, жовтень 2018 року);

Міжнародна науково-практична конференція з питань розбудови системи охорони громадського здоров’я «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» (2018 рік);

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки-2019 (НаУОА)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна конференція «Комунікація, співпраця, медіа» (Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Люблін, Польща, жовтень 2018 року);

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток телевізійної журналістики

2018

Опублікування статті

Костюченко Олексій. Право на приватне життя людини та суспільна значущість теми: як не перейти межу журналістам у підготовці матеріалів // Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. 2018. – С. 72.-80.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Журналістика, медіа служіння і медіаосвіта» (УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ, 18 жовтня 2017 р.)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки-2018 (НаУОА)

2016

Видання наукової монографії

Костюченко О. М. Новини як основа інформаційної програми громадського телебачення / Олексій Костюченко // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 65-76.

2015

Опублікування статті

Костюченко О. Особливості функціонування PR-відділу ВНЗ. Медіапростір

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksii.kostiuchenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну