Юр’єва Оксана Юріївна,

к.п.н., доц., завідувачка кафедри міжнародної мовної комунікації
Юр’єва Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

2014 р. - кандидат педагогічних наук, тема дисертації: Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади
2007 - 2008 - Національний університет "Острозька академія", факультет романо-германських мов, магістр філології

1999 - 2003 - Національний університет "Острозька академія", факультет романо-германських мов, бакалавр філології

Досвід роботи

2020 -- завідувачка кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2019 -- доцентка кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2015 - 2019 - старший викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2008 - 2015 - викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2003 - 2008 - вчитель англійської мови, Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, м. Нетішин

****

2010 - дотепер - науковий співробітник Центру канадознавства Національного університету "острозька академія"

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на XXVІ науковій викладацько-студентській конференції “Дні науки” Students’ attitudes towards emergency online English learning during COVID-19: a case from Ukraine

Доповідь на VIІI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES” Рractical aspects of teaching Business English: one case of Business English course development

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Yurieva, O., Musiichuk, T., Baisan, D. Informal English Learning with Online Digital Tools: Non-Linguist Students. Advanced Education. 17, 2021. pp. 90-102 [Web of Science]

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Yankovska Zh., Iurieva O. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko's Short Stories about Cossacks / Zhanna Yankovska, Oksana Iurieva // Slavica Slovaca. - 2018. - Rocnik 53. - P.38 - 48. [Scopus, Q4]

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

A Task-based Approach in Teaching ESL Reading / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О.Ю.Костюк. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 198 – 201.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

НАВЧАННЯ СЛУЖІННЯМ ГРОМАДІ В КАНАДСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Симпозіум з канадознавства, Острог, 2017

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Юр’єва О. Ю. Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 357 – 360.

2014

Захист дисертації

Юр’єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юр’єва Оксана Юріївна. – Острог, 2014. – 297 с.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Юр’єва О. Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 39. – С. 341–347.

Юр’єва О. Ю. Порівняльно-педагогічний аналіз реалізації гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. І (43) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 469–478.

Юр’єва О. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 287–292.

Юр’єва О. Ю. Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 225–229.

Iurieva O. Yu. The Experience and Problems of Institutionalization of Gender Education in Higher Education in Ukraine / O. Yu. Iurieva // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : науч.-метод. журн. / гл. ред. М. А. Бектемесов. – Семей : Семипалатинский государственный педагогический институт, 2013. – № 2 (32). – С. 136–140.

Юрьева О. Волонтёрская деятельность студентов канадских университетов в контексте реализации учебного плана по женским и гендерным исследованиям / Оксана Юрьева // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky : scientific journal / ch. ed. M. Varchola. – Košice : Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – Vol. 1, № 3. – Р. 93–97.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Юр’єва О. Ю. Сучасний стан жіночих досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Коцур. Сер. : Педагогіка, психологія, філософія. – К. : Гнозис, 2012. – Дод. 1 до вип. 27, т. І (34) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 546–556.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Юр’єва О. Ю. Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими / О. Ю. Юр’єва // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К. : Гнозис, 2011. – Дод. 2. до № 3, т. І (26) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 675–686.

Юр’єва О. Ю. Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 435–442.

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Юр’єва О. Ю. Ґендерний підхід в освіті: історія та сучасність / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 264–272.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Project Supervisor, CWY, Ukraine-Canada - 01.03.2011 (2,69 Мб).

Fachkrafteprogramm "Go non-formal!", Berlin - 15.05.2018 (0,81 Мб).

Project Supervisor, CWY, Ukraine-Canada - 01.03.2012 (3,7 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

TESOL Summer Institute - 25.06.2010 (1,18 Мб).

Літня школа - 15.07.2014 (1,09 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Identifying and targeting skills gaps in adult learners by combining your ELT course with assessment, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,27 Мб).

Analysing skills gaps and easing K12 learners back into learning using digital assessment, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,2 Мб).

Getting the most out of your course online - feature, function, new tools for teaching and learning online, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,22 Мб).

The National Geographic Learning webinar, Practical Ideas for Lesson Planning - 02.12.2020 (0,09 Мб).

Using digital assessment to get up-close insights, even from a distance, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,18 Мб).

Typical mistakes of Ukrainian learners and how teachers can deal with them. Dinternal Education online teacher training session - 02.12.2020 (1,08 Мб).

Open House and Discussion, University of Victoria, Canada - 23.01.2012 (1,36 Мб).

Supporting Students’ Mental Health through Mindfulness, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,22 Мб).

Connecting, simplifying and enhancing the assessment process online, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,21 Мб).

Techniques to help students overcome anxiety in speaking exams. Pearson Webinar - 02.12.2020 (0,24 Мб).

Interview anxiety - how to best prepare for online interviews in English. Pearson webinar - 02.12.2020 (0,17 Мб).

Avoiding the plateau: developing an effective approach to teaching C1 and higher level students. Dinternal Education online teacher training session - 02.12.2020 (1,05 Мб).

Bringing pronunciation to life: Developing an effective approach to teaching stress and intonation. Dinternal Education online teacher training session - 02.12.2020 (1,06 Мб).

Intercultural Dimensions, Canada - 05.09.2011 (3 Мб).

Successful online teaching techniques for adults, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,22 Мб).

Bridging the learning gap through scaffolding, Pearson webinar - 02.12.2020 (0,25 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну