Ломінська Наталія Володимирівна,

старший викладач
Ломінська Наталія Володимирівна

https://goo.gl/KxDms2

QA
Резюме
Освіта

У 1993 році закінчила Львііський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та літератури та отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

У 1998 році здобула ступінь магістра в галузі освіти (M. S. Ed.) в Північно-Іллінойському університеті (США).

Досвід роботи

З 1994 року дотепер працюю викладачем англійської мови в Національному університеті "Острозька академія".

Наукова робота
2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Ломінська Н.В. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle). // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 205-209.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ломінська Н.В. Методи диференціації навчання англійської мови у різнорівневих групах. //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 180-182.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну