Кучерявенко Марія Валентинівна,

Викладач-стажист
Кучерявенко Марія Валентинівна
QA
Резюме
Освіта

2013 - 2016рр. - Національний університет "Острозька академія" ,  спеціальність - "Мова та література", кваліфікація викладача англійської і польської мов та світової літератури, перекладача.

2009-2014рр. - Національний університет "Острозька академія" ,  спеціальність "Історія", кваліфікація магістра історії, історика, викладача історії. 

Досвід роботи

З 2019 р. і дотепер - викладач-стажист кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"


Хобі та інтереси

Англійська мова та література.

Професійні навики

Практикуючий викладач англійської мови.

Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стаття у збірнику матеріалів Четвертої регіональної наукової конференції Наукового товариства студентів та аспірантів ім. О.Оглоблина (м.Острог), 14 травня 2013 р.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у ХVIІІ викладацько-студентській конференції "Дні науки" при НУ "Острозька академія" (м.Острог) 20-21 березня 2013 р.

Участь у ХVI викладацько-студентській конференції "Дні науки" при НУ "Острозька академія" (м.Острог) 22-23 березня 2011 р.

Участь у Четвертій регіональній науковій конференції Наукового товариства ім. О.Оглоблина при НУ "Острозька академія" (м.Острог) 4 травня 2013 р.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.kucheriavenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну