Лушпай Людмила Іванівна,

к.п.н., старший викладач
Лушпай Людмила Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Запорізький державний університет, 1991 р.,  спеціальність "англійська мова та література", кваліфікація - філолог, викладач англійської мови та літератури.

Дніпропетровський державний університет, 1997 р.,  спеціальність "психологія", кваліфікація - практичний психолог.

Національний університет "Острозька академія", магістратура зі спеціальності "англійська мова та література, 2005 р.

Захистила кандидатську дисертацію "Гендерне виховання учнів у середніх навчальних  закладах Великої Британії ", спеціальність "порівняльна педагогіка", 2012 р.

Досвід роботи

З 2004 року працюю викладачем англійської мови на кафедрі міжнародної мовної комунікації Національного університету Острозька академія.

Хобі та інтереси

Вивчення та викладання іноземних мов у сучасній освітній парадигмі; сучасна зарубіжна література та кіномистецтво; практична філософія; практична психологія.

Наукова робота
2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Narrative method in teaching foreign languages. – Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 22-23.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Міжнародний досвід інклюзивного навчання. – Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 13-25.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Task-based language teaching as an effective approach in foreign language studies

До проблеми вивчення іноземних мов

Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну