Засєкіна Лариса Володимирівна,

д.п.н., проф., Професор
Засєкіна Лариса Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

2014 Диплом про вищу освіту когнітивно-поведінкової терапії, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії (Львів), Оксфордський центр когнітивної терапії (Оксфорд)

2006 Доктор психологічних наук, Інститут психології ім. Г.С. Костюка (Київ)

2000 Кандидат психологічних наук, Інститут психології ім. Г.С. Костюка (Київ)

1995 Диплом про вищу освіту з відзнакою, факультет романо-германської філології, Волинський державний університет (Луцьк).

Досвід роботи

2018 – дотепер – професор кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»;

2008 – 2018 – професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки;

2016 - дотепер член правління всеукраїнської організації психолінгвістів

2015- дотепер член редакційних колегій "American Journal of Applied Psychology", "Psychology and Behavioural Sciences"

2014 - дотепер заступник головного редактора наукового фахового журналу "East European Journalof Psycholinguistics"

2009 – 2018 – головний редактор наукового фахового журналу «Психологічні перспективи»

Професійні навики

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 

2018-2019 стипендіат програми Chevening International Award (Велика Британія)

2015-2016 стипендіат програми наукового обміну ім. Дж. Фулбрайта, факультет психології, лабораторія когнітивних досліджень, державний університет Оклахоми, США

2015 - нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти"

2010-2011 – стипендіат програми наукового обміну ім. Дж. Фулбрайта, кафедра психології та консультування, Університет центрального Арканзасу, США

2010 грамота Міністерства освіти і науки України

2014 – член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії

2009 – член Української асоціації психолінгвістів

2008 – переможець конкурсу іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених

2008 – стипендіат програми наукового обміну Кембриджського університету, лабораторія "Мовлення, мова та мозок", Кембридж, Велика Британія

2004 – член Міжнародного товариства прикладної психолінгвістики (ISAPL)

 

Наукові інтереси

Клінічна психологія

Когнітивно-поведінкова терапія

Мовлення в нормі і патології

Мовленнєві маркери психічних розладів, клінічна і патопсихолінгвістика

Психолінгвістичний підхід до діагностики і лікування психічної травми та посттравматичного стресового розладу (ПТСР)


Грантова діяльність

2015-2017 керівник держбюджетної теми: "Когнітивно-поведінкові та психолінгвістичні стратегії подолання психічної травматизації особистості", номер державної реєстрації 0115U002345

2012 – 2015 координатор міжнародного проекту ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства» в межах програми Темпус

2012-2014 керівник держбюджетної теми: «Психологічні основи мовлення особистості в нормі та патології», номер державної реєстрації 0112U00215

Наукова робота
2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Zasiekina L., Zhuravlova O. (2019). Acculturating Stress, Language Anxiety and Procrastination of the International Students in the Academic Settings, 26 (1).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Conference "Documenting the Famine 0f 1932-1933 in Ukraine: Archival Collections on the Holodomor outside the former Soviet Union", University of Alberta, Canada

Conference of the British Psychological Society, East of England Branch "The Psychology of Well-Being", 12 September, 12, 2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Psycholinguistic markers of Expresses Emotion Towards Individuals with Diabetes East European Journal of Psycholinguistics

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

заступник головного редактора міжнародного рецензованого часопису East European Journal of Psycholinguistics

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій для здобуття наук. ступеня кандидата і доктора психологічних наук, Одеський національний університет ім. І. Мечникова

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Zasiekina, L. (2018). Neuro-cognitive Underpinning of Co-morbidity between Developmental Dyslexia and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). PSYCHOLINGUISTICS, 24(1), 134-148. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-134-148 (Web of Science)

Zasiekina, Larysa. (2018). Expressed Emotion Towards Individuals with Mental and Physical Health Conditions: A Structured Literature Review. East European Journal of Psycholinguistics (2018), 5(2), 108–117. http://doi.org/10.5281/zenodo.2583670 (Index Copernicus, Ulrich's)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну