Семерин Христина Дмитрівна,

викладачка-стажистка
Семерин Христина Дмитрівна

https://goo.gl/V6kWja

QA
Резюме
Освіта

Упродовж 2012-2016 рр. навчалася у Національному університеті "Острозька академія", де 2016 року одержала ступінь бакалавра літературної творчості і професійну кваліфікацію експертки з літературної творчості, викладачки української мови і літератури.

Під час навчання на бакалавраті здобула 1 місце у IV етапі XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2016, Київ) і була нагороджена стипендією Президента України (2016-2017 рр.). Здобула 1 премію у номінації "Поезія" Всеукраїнського літературного конкурсу "Витоки" (2014, Острог).

2018 року закінчила із відзнакою магістратуру Національного університету "Острозька академія". Одержала ступінь магістра філології та професійну кваліфікацію викладачки філологічних дисциплін у закладах вищої освіти України. 

Під час навчання на магістеріумі перемогла у Всеукраїнському конкурсі-захисті студентських наукових робіт у галузі «Українська література» (2017, Житомир), де з дослідженням "Імагологічний дискурс повісті Юрія Косача «Еней і життя інших»" зайняла 1 місце.

Досвід роботи

Журналістка: 

2017 - WestNews (Івано-Франківськ) 

2016 - 0342.ua (Івано-Франківськ)

Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Семерин Х. Д. (Де)фрагментований єврейський світ у малій прозі Сильвестра Яричевського. ІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених "ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО". 3–4 квітня 2019, Київ.

Семерин Христина. АНТИСЕМІТСЬКИЙ МОДУС ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІМАГОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ // Всеукраїнська наукова конференція «Олена Пчілка в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (до 170-ої річниці від дня народження). 25–27 травня 2019 року. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Семерин Христина. Дискурс штучної тілесності в українській і чеській прозі (на матеріалі романів «Доктор Серафікус» В. Домонтовича і «Ґолем» Г. Майрінка). Міжнародна наукова конференція "Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах", 28-29 березня 2019, Київ.

Семерин Христина. Поезія Богдана-Ігоря Антонича і Зузанни Ґінчанки // XV Міжнародна наукова конференція молодих учених «Літературознавство ХХІ століття: сучасні виклики та перспективи». 19–21 червня 2019. – Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Семерин Христина. Українсько-єврейський діалог в імпресіоністичній малій прозі Марка Черемшини і Григорія Косинки. V Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»)". 2019.

Опублікування статті

Семерин Христина. (Де)фрагментований єврейський світ у малій прозі Сильвестра Яричевського // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. 2019. №39. DOI: 10.18372/2520-6818.39.13733

Семерин Христина. Подорож як стратегія осягнення єврейського світу у прозі кінця ХІХ — перших десятиріч ХХ ст. // Синопсис: текст, контекст, медіа. Том 25, № 2, 2019. С. 68–74. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.2.2

Семерин Х. Д. Міфоархетипна репрезентація Єврейського в малій прозі Катрі Гриневичевої // Філологічні трактати. Том 11, №2, 2019. С. 99–105.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Семерин Христина. Пошуки ідентичності через осмислення біблійно-єврейських кодів в оповіданні Віктора Домонтовича «Апостоли» // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69). № 1, Part 2. 2019. С. 53–57.

Опублікування тез доповідей

Семерин Христина. Українсько-єврейський діалог в імпресіоністичній малій прозі Марка Черемшини і Григорія Косинки. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 79–80.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на науковій конференції "Дні науки в Острозькій академії" 2019. Тема доповіді: "Ті, що без ґрунту: єврейські іміджі Леоніда Мосендза і Богдана Лепкого як віддзеркалення власної туги за «землею обітованою»". Також виконувала функції секретаря секції.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Редакторка Наукового альманаху "Геопоетичні студії", Національний університет "Острозька академія"

2018

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Редакторка Літературно-наукового альманаху "Геопоетичні студії" (з 2018), Національний університет "Острозька академія"

Опублікування тез доповідей

Семерин Х. Модерністська рецепція єгипетсько-гебрейської біблійної парадигми в українській літературі // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23–24 лютого 2018 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 20–24.

Опублікування статті

Семерин Х. Д. Феміністичні проекції в поезії Зузанни Ґінчанки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Видво НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 194–196. DOI: 10.25264/2519-2558-2018-4(72)-194-196

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Семерин Х. Фемінні біблійно-єврейські архетипи в модерній драмі (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки «Одержима» і «Йоганна, жінка Хусова») // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. 2018. – Том 29 (68). № 1. С. 125–130. (Index Copernicus International)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Семерин Х. Д. Феміністичні проекції в поезії Зузанни Ґінчанки // Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту». – 9 листопада 2018.

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Семерин Х., Кочерга С. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману «Сенйор Ніколо») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. №31. Том 1. С. 93–94.(Index Copernicus International)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Семерин Х. Міфопоетика і семіотика лімінальних об’єктів дому в поетичних текстах Василя Стуса (на матеріалі збірки «Палімпсести») // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики : зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. Вип. 4. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. С. 90–93.

Семерин Х. Постать Юрія Косача та його модерні творчі шукання в контексті імагології // Геопоетичні студії: літературно-науковий альманах. Вип. 2 / [упоряд. Надія Киф’юк, Софія Котович] ; за ред. С. О. Кочерги. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. С. 106–132.

Семерин Х. Геопоетична візія Острога в поезії Анатолія Криловця // Геопоетичні студії: літературно-науковий альманах. Вип. 2 / [упоряд. Надія Киф’юк, Софія Котович] ; за ред. С. О. Кочерги. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. С. 10–16.

Семерин Х. Зузанна Ґінчанка vs. Богдан-Ігор Антонич: українсько-польські поетичні паралелі початку століття // Геопоетичні студії: літературно-науковий альманах. Вип. 3 / [автор ідеї Світлана Кочерга] ; за ред. Христини Семерин.. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. С. 28–39.

2016

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Семерин Х. Постать Юрія Косача та його модерні творчі шукання в імагологічному контексті // Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 8. С. 141–151.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну