Якуніна Катерина Ігорівна,

к.і.н., старший викладач кафедри філософії та культурного менеджменту
Якуніна Катерина Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

Бакалавр філософії (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ 32712844 від 23.06.2007)

Магістр релігієзнавства (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ 35220619 від 28.06.2008)

Диплом кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.11 "релігієзнавство" (ДК 025985 від 22.12.2014)


Досвід роботи

2019 р. - дотепер - старший викладач кафедри культурології та філософії Національного університету "Острозька академія"

(з 2021 р. - кафедри філософії та культурного менеджменту)

2019-2021 рр. - заступник декана гуманітарного факультету Національного університету "Острозька академія" з наукової роботи

2015-2019 рр. -  старший викладач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету "Острозька академія"

2010-2015 рр. -  викладач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

2008-2010 рр. - старший лаборант кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

Відзнаки

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації №547 від 25 серпня 2021 року

Наукова робота
2021

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар "Студентські наукові записки гуманітарного факультету НаУОА"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Якуніна Катерина. Мовою цифр. Православна конфесійна ідентичність: усталеність versus стереотипність // Матеріали блоґ-конференції «"Русский мир" як доктрина: витоки, загрози, методи», 1 липня 2021 р.

Якуніна К.І. Вектори міжрелігійної взаємодії в Україні: контекст 1940-1950 рр. // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 1 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 102-107

Якуніна К.І. Загострення етнорелігійної ситуації в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій в Україні // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки та освіти» (25-26 июня 2021 г.), Київ, 2021, С. 98-99

Якуніна К.І. Еволюція наукових поглядів на релігійність та її компоненти // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 581-586

Якуніна К.І. Взаємодія релігійності та мистецтва через призму митця // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 серпня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. С. 468-469

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Якуніна К.І. Соціально-психологічні аспекти релігійності // Молодий вчений. – 2021. – №7 (95). – C. 100-102 [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

Якуніна К.І. Зміст і функція релігійного мистецтва // Молодий вчений. – 2021. – № 8(96) серпень 2021 р. [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Shershnova O. V., Bondar V. D., Yakunina K. I. EDUCATIONAL COMPONENT IN SDGS IMPLEMENTATION IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT // Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2021. №2 (72). С. 77-83 (фахове видання. Категорія Б)

2020

Опублікування словника, довідника

Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний словник-довідник / наук. ред. докт. філософ. н., проф. В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. 520 с. (АЛЬТРУЇЗМ, ГІДНІСТЬ, ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Іnternational on-line conference entitled: "International Educational Projects and Researcher Career Development Under Covid-19"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Круглий стіл «Церква в умовах карантину: українські реалії» (м. Острог, 13 травня 2020 р.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kraliuk, Petro; Bogdanovskiy, Igor; and Yakunina, Kateryna (2020) "Religious Organizations under Quarantine: Ukrainian Realities," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 7 , Article 5. (WoS)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бондар В. Д. Патріотизм як інтерсуб’єктивне явище: соціально-філософський дискурс [Текст] / В. Д. Бондар, К. І. Якуніна // Молодий вчений. — 2020. — №9. C.148-152 [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Якуніна Катерина. Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. // Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України / ред.кол.: протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії ΈΊΚΏΝ, 2019. – №7. – C. 177-187 [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). с. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бондар, В. (V. Bondar) та Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2015) ДОКУМЕНТИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ЯК МАСОВЕ ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕГІОНУ (Documents of religious societies as mass source in the study of history of region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). с. 48-56.

  Сертифікати, дипломи...
Диплом/сертифікат підтвердження закордонного стажування

Dyplom ukonczenia podyplomowego stazu miedzynarodowego „Miedzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarzadzanie oraz sprawozdawczosc” nr 2020/12/1653 - 12.12.2020 (0,03 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Наука повсякденного мислення - 06.08.2020 (1,94 Мб).

Лекційний сертифікатний курс для магістрантів "Речі і смисли: єврейська матеріальна культура Східної вропи" (32 академічні години) СП № 00481/21 від 17.06.2021 - 17.06.2021 (0,04 Мб).

Основні інструменти критичного мислення - 10.07.2020 (2,04 Мб).

Діалог та медіація: шлях до порозуміння - 26.08.2020 (2,38 Мб).

Сертифікат учасника конференції

XI Міжнародна науково-практична конференція “Priority directions of science and technology development” (11-13 липня 2021 р., м. Київ) - 13.07.2021 (0,73 Мб).

XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ, 1 липня 2021 р.) - 01.07.2021 (1,1 Мб).

Науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки та освіти» (м. Київ, 25-26 червня 2021 г.) - 26.06.2021 (0,04 Мб).

Іnternational on-line conference entitled: "International Educational Projects and Researcher Career Development Under Covid-19” - 02.12.2020 (0,08 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну