Якуніна Катерина Ігорівна,

к.і.н., старший викладач кафедри релігієзнавства і теології
Якуніна Катерина Ігорівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на Х Міжнародній науково-практичній конференції "Утвердження українсьукого цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку" (Ужгород, 3-4 листопада 2016 р.). Тема: Сталий розвиток суспільства: етичний вимір.

Доповідь на ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Реформація: східноєвропейські виміри" (Острог, 13-15 квітня 2016 р.). Тема: Специфіка буттєвості пятидесятницьких організацій на території Західної України в 1940-1950-х рр. в умовах обєднавчої політики радянської влади.)

2015

Опублікування статті

Бондар В.Д. Докумети релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну