Якуніна Катерина Ігорівна,

к.і.н., старший викладач кафедри культурології та філософії
Якуніна Катерина Ігорівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

• Якуніна Катерина. Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. // Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України / ред.кол.: протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії ΈΊΚΏΝ, 2019. – №7. – C. 177-187 [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Якуніна Катерина. Тема доповіді: «Розмаїття п’ятидесятницьких громад на Волині у1944-1953 рр.». Участь у Історико-краєзнавчій конференції «Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Рівне, 4 жовтня 2019 р.)

Опублікування словника

Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний словник-довідник / наук. ред. докт. філософ. н., проф. В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. 520 с. (АЛЬТРУЇЗМ, ГІДНІСТЬ, ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). с. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на Х Міжнародній науково-практичній конференції "Утвердження українсьукого цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку" (Ужгород, 3-4 листопада 2016 р.). Тема: Сталий розвиток суспільства: етичний вимір.

Доповідь на ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Реформація: східноєвропейські виміри" (Острог, 13-15 квітня 2016 р.). Тема: Специфіка буттєвості пятидесятницьких організацій на території Західної України в 1940-1950-х рр. в умовах обєднавчої політики радянської влади.)

2015

Опублікування статті

Бондар В.Д. Докумети релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну