Якуніна Катерина Ігорівна,

к.і.н., старший викладач кафедри культурології та філософії
Якуніна Катерина Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

Бакалавр філософії (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ 32712844 від 23.06.2007)

Магістр релігієзнавства (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ 35220619 від 28.06.2008)

Диплом кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.11 "релігієзнавство" (ДК 025985 від 22.12.2014)


Досвід роботи

2008-2010 рр. - старший лаборант кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

2010-2015-  викладач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

2015-2019-  старший викладач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету "Острозька академія"

2019-дотепер - старший викладач кафедри культурології та філософії Національного університету "Острозька академія"

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Якуніна К. Доповідь "Етнорелігійний конфлікт: сутність та визначення поняття". Дні науки НаУОА 11-15 травня 2020 р.

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

• Якуніна Катерина. Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. // Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України / ред.кол.: протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії ΈΊΚΏΝ, 2019. – №7. – C. 177-187 [Index Copernicus, Google Scholar, SIS (Scientific Indexing Services)]

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Якуніна Катерина. Тема доповіді: «Розмаїття п’ятидесятницьких громад на Волині у1944-1953 рр.». Участь у Історико-краєзнавчій конференції «Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Рівне, 4 жовтня 2019 р.)

Опублікування словника

Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний словник-довідник / наук. ред. докт. філософ. н., проф. В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. 520 с. (АЛЬТРУЇЗМ, ГІДНІСТЬ, ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). с. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на Х Міжнародній науково-практичній конференції "Утвердження українсьукого цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку" (Ужгород, 3-4 листопада 2016 р.). Тема: Сталий розвиток суспільства: етичний вимір.

Доповідь на ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Реформація: східноєвропейські виміри" (Острог, 13-15 квітня 2016 р.). Тема: Специфіка буттєвості пятидесятницьких організацій на території Західної України в 1940-1950-х рр. в умовах обєднавчої політики радянської влади.)

2015

Опублікування статті

Бондар В.Д. Докумети релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну