Максимчук Ірина Миколаївна,

викладач-стажист
Максимчук Ірина Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

Острозька академія - 2014-2018 - диплом бакалавра
Острозька академія - 2018-2019 - диплом магістра

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Публікація статті (Scopus Q4)

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук І.М. Засади використання он-лайн технологій у процесі вивчення англійської мови. Засоби масової комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”. 13–14 грудня 2019 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. 136 с.

Максимчук І.М. Теоретичні та методичні засади вивчення англійської мови засобами он-лайн курсів. Педагогічні науки: збірник наукових матеріалів ХXХVІІ Міжнародної інтернет —конференції «Наукові підсумки 2019 року». 09 грудня 2019 р. Вінниця, 09 грудня 2019 року. – Ч.9, 88 с.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук І.М. Дихотомія понять тероризму та безпеки у промовах Барака Обами. Філологічні науки: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”. 19 квітня 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 42. ‒ 182 с.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук І.М. Дихотомія понять тероризму та безпеки у промовах Барака Обами. Науковий блог Національного університету “Острозька академія”. 2016. URL: https://naub.oa.edu.ua/2016/дихотомія-понять-тероризму-та-безпек/

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.maksymchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну