Пасічник Ігор Демидович,

д.п.н., проф., ректор Національно університету "Острозька академія"
Пасічник Ігор Демидович
QA
Резюме
Освіта

Кандидат наук (1981), доктор психологічних наук (1994, докторська дисертація на тему «Психологія операційних структур мислительної діяльності»); академік Міжнародної слов'янської академії наук (1998), Української академії економічної кібернетики (2000), академії наук вищої школи України (2002).

професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін (з 1999). Експерт Вищої атестаційної комісії (ВАК) України (з 1999).Досвід роботи

У 1971 році закінчив Рівненський педагогічний інститут за спеціальністю «математика».

C вересня 1971 по листопад 1976 - старший інженер, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Українського інституту інженерів водного господарства.

З листопада 1976 по червень 1994 - викладач, старший викладач, доцент, професор, декан факультету педагогіки та методики початкової освіти Рівненського державного педагогічного інституту.

З червня 1994 по червень 1996 - ректор Острозького вищого колегіуму.

З червня 1996 - ректор Острозької академії (з січня 2000 - Університет «Острозька академія»; з вересня 2000 - Національний університет «Острозька академія»), м. Острог, Рівненська область.

Наукова робота
2021

Видання наукової монографії

Мовна особистість в освітньому просторі : монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника ; редкол. О. А. Вісич, Х. М. Карповець, З. В. Столяр. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. — 270 с.

Psychological Peculiarities of Self-Regulated Learning of the First-Year and Graduate Students / Е. Balashov, I. Pasichnyk, R. Kalamazh, Y. Plyska // Self-Regulated Learning, Cognition and Metacognition. — New York : Nova, 2020.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал / ред. кол. Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Балашов E. М. та ін. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. — Вип. 12. — 122 с.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Е. М. Балашов та ін. — Острог : Видавництво НаУОА, 2021. — Вип. 13. — 112 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

"Готовність українских зимівників до життєдіяльності на антарктичній станції", І.Пасічник, О.Мірошниченко. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, ст.58-66

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. (2021). Metacognitive Awareness and Academic Self-Regulation of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 9(2), 161–172. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-2-161-172.

2020

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»» / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Е. М. Балашов, О. Горбанюк, Ф. Джонсон, Л. Д. Король, А. М. Крутолевич, Ф. Хан, Ф. Лай, Дж. Йенг. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — Вип. 10. — 149 с.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" / Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Балашов Е. М., Горбанюк О., Джонсон Ф., Король Л. Д.., Крутолевич А. М., Хан Ф.., Лай Ф., Йенг Дж. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — Вип. 11. — 206 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Рефлексія та децентрація як чинники ілюзії знання I Pasichnyk, O Tkachuk - «Наукові записки Національного університету

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМІВНИКІВ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА АНТАРКТИЧНІЙ СТАНЦІЇ О Мірошниченко, І Пасічник - Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова.

Вікові особливості психологічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики О Мірошниченко, І Пасічник - Проблеми сучасної психології, 2020

"Вікові особливості психологічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Артики" І.Пасчник, О.Мірошниченко. Проблеми сучасної психології:збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету Івана Огієнка. Випуск 48, ст.228-252

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

O.Miroshnychenko, I.Pasichnyk, S.Kubitskyi "Study of Ukrainian Polar Explorers Psychological Readiness for Extreme Environments at the Antarctic Station", International Journal of Human Movement and Sports Sciences 8 (6) 445-461, 2020 DOI:10 10.13189\saj.2020.080618

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R., & Zdrobylko, T. (2020). Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(Special issue), 17–28. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-SI-17-28.(SCOPUS Q3)

Olha V. Tkachuk, Ihor D. Pasichnyk. Individual-psychological features of a teacher as a factor of students’ retrospective judgments about the studied //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. - Volume 24 - Issue 8. - p. 6823-6836 (Scopus Q4)

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції (Острог, 17–18 травня 2019 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — Вип. 20. — 172 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Balashov E. Psychological Characteristics of Motivation of University Students' Learning Activities / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Student Motivation: Perspectives, Improvement Strategies and Challenges. — New York : Nova Science Publishers, 2019. — Р. 25–46.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov E. Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Psycholinguistics. — 2018. — V. 24 (1). — Р. 27–43.

Balashov E. Psychological, Emotional and Social Wellbeing and Volunteering / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // A Study on Italian and Ukrainian Universit Students. Youth Voice Journal. — 2018. — V. 18. — Р. 1–22.

Avhustiuk, M.M., Pasichnyk, I.D., Kalamazh, R.V. The illusion of knowing in metacognitive monitoring: Effects of the type of information and of personal, cognitive, metacognitive, and individual psychological characteristics // Europe's Journal of Psychology. 2018. 14(2), с. 317-341 (https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061957532&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d29bc88b55f98c80cf2e19e915baaac&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856705605100%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm= (2018)

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R. A theoretical approach to researching the international volunteering movement (Book Chapter). Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. 2018. с. 21-40 (https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048987126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d29bc88b55f98c80cf2e19e915baaac&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856705605100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm= (book chapter, 2018)

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R., Dovhaliuk, T., Cicognani, E. Psychological, emotional and social wellbeing and volunteering: A study on Italian and Ukrainian university students. Youth Voice Journal. 2018. 8, с. 1-22. (https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057268160&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d29bc88b55f98c80cf2e19e915baaac&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856705605100%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= (2018)

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Теоретичні підходи до вивчення чинників мотивації саморегульованого навчання студентів І Васильєв, А Вербицький, А Маркова, І Пасічник… - Педагогічна та вікова психологія, 2017

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ Авторы ЛМ Карамушка, ВВ Клименко, АБ Коваленко, ЛА Кияшко, ОМ Кокун, ТП Кондратенко, ОМ Коропецька, НВ Кузьміна, СД Максименко, ВП Москалець, ЛП Овсянецька, ВІ Ораховський, ЛЕ Орбан-Лембрик, ІД Пасічник, НІ Пов’якель, ВА Семіченко, ЛМ Супрун, ОС Тарновська, ЛГ Терлецька, НВ Чепелєва, ЮМ Швалб Дата публикации 2017/10/24 Журнал ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R. Intercultural components of student selfrealisation in international volunteering // Ljetopis Socijalnog Rada. 2016. 23(1), с. 123-139 (https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84987794544&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d29bc88b55f98c80cf2e19e915baaac&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856705605100%29&relpos=3&citeCnt=2&searchTerm= (2016)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Balashov E. Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes / Е. Balashov, І. Pasichnyk, R. Kalamazh // Annual of Social Work. — Croatia : University of Zagreb, 2016. — V. 23 (1). — Р. 123–139.

Pasichnyk I. Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis / І. Pasichnyk, Е. Balashov // Problems of Psychology in the 21st Century. — Lithuania, 2016. — Vol. 10 (1). — Р. 39–49.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis ІД Пасічник, EМ Балашов - PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st

Пасічник І. Д. Мислення як метакогнітивний феномен / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 1. — С. 3–17.

Пасічник І. Д. Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis / І. Д. Пасічник, Е. М. Балашов // PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY. — 2015. — 10 (1). — С. 50–58.

Пасічник І. Д. Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis / І. Д. Пасічник, Е. М. Балашов // PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY. — 2015. — 10 (1). — С. 50–58.

2014

Видання наукової монографії

Острозька академія в філософській культурі України: монографія П Кралюк, І Пасічник, ММ Якубович - 2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ihor Pasichnyk, Eduard Balashov , Ruslana Kalamazh. Psychological components of self-realizations of students in international volunteer programs // Journal of Psychological and Educational Research (JPER). 2014. 22(2):28-44

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.

Pasichnyk I. Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs / І. Pasichnyk, R. Kalamazh, Е. Balashov // Journal of Psychological and Educational Research. — Romania: University of Oradea. — 2014. — V. 22 (2). — P. 28–44.

2013

Видання наукової монографії

Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 3–6.

Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 3–9.

Pasichnyk I. Proces paszportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych i spoleczno-demograficznych oraz ryzyka dla zdrowia mlodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk // Zmiany w regionie w warunkach globalizacji. — Ostrowiec Swietokrzyski, 2013. — S. 139–146.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 3–16.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Острог – Ostrowiec Swietokrzski, 2011. – С 120–133.

Пасічник І.Д. Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2011. – Вип. 17.

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Jhor Pasichnyk, Petro Kralyuk. Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska" - tradycje i współczesność // Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektzwie historyczno-kulturowej. Wspołczesne implikacje dla wspołpracz transgranicznej. – Zamośc, 2010. – C. 333 – 338.

Пасічник І. Д., Максименко С. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог, 2010. – Вип. 14. – С. 3–10.

2009

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Психологічні характеристики індивідуального мислення. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2009. – Вип. 13. – С. 3–13.

Максименко С. Д., Пасічник І. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 3–7

2008

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 10. – С. 6–10.

2007

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти) // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 9–13.

Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 8. – С. 279–285.

2005

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2005. – Вип. 6. – С. 7–12.

2004

Видання наукової монографії

Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. Монографія. – Вид-во НаУОА; 2-ге вид., перероблене та доповнене. – Острог, 2004. – 242 с

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Інформатизація та психічний розвиток // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 8–16.

2003

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Психологія політичної культури // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2003. – Вип. 4. – С. 7–12.

Острозька академія в історії української освіти та культури // Українознавство. Науково соціально-політичний, культурно-мистецький, релігійно-мистецький, педагогічний журнал – Київ, 2003. – 1 (6) – С. 222 – 226.

2002

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Актуальні питання юридичної психології // Наукові записки. Серія «Філологічна. Психологія і педагогіка». – Острог, 2002. – Вип. 3 .– С. 152–158.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну