Стадніков Геннадій Володимирович,

керівник секції фізичного виховання
Стадніков Геннадій Володимирович

https://goo.gl/4yDCTf

QA
Резюме
Освіта

Вища. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки в 1996 р.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

4. Доповідь на ХХVI науковій викладацько-студентській конференції» Дні науки» 11-14 травня 2021 року тема :« Ставлення студентів Національного університету «Острозька академія» до занять фізичною культурою та спортом»

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання за допомогою комп"ютерних технологій.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: hennadii.stadnikov@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну