Шевченко Галина Володимирівна,

к.т.н., доц., доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Шевченко Галина Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

1980 закінчила Київську середню загальноосвітню школу №57

1985 закінчила механіко-математичний факультет Кіївського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (КНУім.Т.Г.Шевченка)

Спеціальність математика, кваліфікація математик, викладач. 

Диплом ЛВ №388860

1987-1990 навчалась в аспірантурі  (КНУім.Т.Г.Шевченка)

кафедра математичної фізики

2016 захистила кандидатську дисертацію “Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу”.

спеціальність 05.13.06 Інформаційнй технології

Диплом кандидата наук (PHD) ДК№037421

2018 -отримала вчене звання Доцента кафедри вищої математики (АД №000817)

Досвід роботи

з  01.09.21 і по теперішній час доцент кафедри кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»

з 01.09.14-31.08.21 старший викладач, доцент, професор кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій

2010-2012 - викладач кафедри вищої математики КНЕУ ім. В.Гетьмана

2002-2010 - викладач кафедри загальних дисциплін ІДП НАУ

1999-2002 - помічник директора представництва ДАФ в Україні

1991-1999-викладач НТУУ КПІ

Наукова робота

К.т.н., доцент Шевченко Г.В.

Список наукових праць, опублікованих за 2016-2017 н.р.

1.           Шевченко Г.В. Аналіз захищеності інформації в інформаційно- комунікаційних системах і мережах, що моделюються інтегро-диференційними рівняннями з малою нелінійстю на основі модифікованих градієнтних методів / Г.В. Шевченко, Н.Б. Дахно, Т.В. Майсак // Науково-технічнийжурнал «Сучасний захист інформації». – Київ: ДУТ, 2017. – №1.- С.115 – 119

2.           Barabash O. Information Technology of Targeting: Optimization of Decision Making Process in a Competitive Environment / O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V. Shevchenko, O.S. Neshcheret, A.P. Musienko // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2017.– ISSN: 2074-904X (Print), ISSN: 2074-9058 (Online). – Published By: MECS Publisher IJISA. – Vol.9, No.12, Dec. 2017. – DOI: 10.5815/ijisa.2017.12.01. – PP.1 – 9.

3.           Barabash O. V. Dynamic Models of Decision Support Systems for Controlling Unmanned Aerial Vehicles on the Basis of Two-Step Variational-Gradient Method /  O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V. Shevchenko, T. V.  Majsak //2017 IEEE 4th  International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD). – Kiev, 2017. – IEEE Catalog Number: CFP1729V-ART, ISBN: 978-1-5386-1817-2. – PP. 108 – 111.

Тези доповідей

1.  Шевченко Г.В. Усвідомлення абстрактності через прикладну спрямованість дискретної математики, Г. В. / Г.В. Шевченко, Ю. Д. Жданова, С. М. Шевченко // Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 29—30 грудня 2016 року: Збірник тез. – Київ: НТУУ «КПІ», 2017. – С. 147 – 149.

2. Шевченко Г.В. Методика оцiнки ефективностi прийняття рiшення за умови застосування iнформацiйної технологiї таргетингу / Г.В.Шевченко // Збірник тез Всеукраїнської науково – методичної конференції “Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі”, 7-8 листопада 2016 року. – Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 201. – С. 92.

3. Шевченко Г.В. Оцінка ефективності альтернативних стратегій прийняття рішення в умовах неповної невизначеності / Шевченко Г.В., Шевченко С.М., Дахно Н.Б. // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G. Тезисы докладов, 17 – 18 ноября 2016 г. – К.: ДУТ, 2016 – С. 217 – 219

4. Шевченко Г. В. Досвід проектування математичної освіти у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій / Г.В. Шевченко, С. М. Шевченко, Ю.Д. Жданова // Тези доповідей Дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя», 15-16 травня 2017 року, м. Краматорськ. – Донбаська державна машинобудівна академія, 2017. – С. 188 - 189.

Список наукових праць, опублікованих за 2018-2019 н.р.

Роботи, що індексуються у НМБ Scopus:

1.    Barabash O. Integro-Differential Models of Decision Support Systems for Controlling Unmanned Aerial Vehicles on the Basis of Modified Gradient Method / O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V.Shevchenko, V.V. Sobchuk // 2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). – Kiev, 2018. – P.94 – 97.

 

Перелік наукових публікацій  у фахових виданнях:

1.    Dakhno N. B. Method of applying two-step variational-gradient method to dynamic models in decision support systems / N.B. Dakhno, T.V. Maisak, H.V. Shevchenko, O.V.Svynchuk // Science and Education a New Dimension Natural, Natural and Technical Sciences. – VII(23), Issue: 193, 2019. –Budapest, Hungary. – 2019. –pp. 77–79.  https://doi.org/10.31174/SEND-NT2019-193VII23.

 

Перелік тез конференцій:

1.    Barabash O. Integro-Differential Models of Decision Support Systems for Controlling Unmanned Aerial Vehicles on the Basis of Modified Gradient Method / O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V.Shevchenko, V.V. Sobchuk // 2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). – Kiev, 2018. – P.94 – 97.

2.    Шевченко Г.В. Математична модель мінімізації ризиків  інформаційної безпеки електронних віртуальних  взаємопов'язаних спільнот / Г.В. Шевченко Н.Б. Дахно, О.В. Барабаш / Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, 10 – 12 квітня 2019 року – Херсон, ХНТУ, 2019. С. 50 – 51.

3.    Дахно Н.Б. Методи дослідження динамічних систем управління / Н.Б. Дахно, Г.В. Шевченко, О.В. Свинчук// Матеріали 13  Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», 11 – 12 квітня 2019 року – Київ, ДУТ, 2019. С.

4.    Дахно Н.Б. Фрактальні функції в телекомунікаційних мережах / Н.Б. Дахно, Г.В. Шевченко, О.В. Свинчук // Матеріали 13 Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», 11 – 12 квітня 2019 року – Київ, ДУТ, 2019. С.

 

 

 

Список наукових праць за 2019-2020 н.р.

Статті, що індексуються у НМБ Scopus:

 

 

Тези, що індексуються у НМБ Scopus:

 

1.           Barabash O., Dakhno N., Shevchenko H., Sobchuk V. Unmanned Aerial Vehicles Flight Trajectory Optimisation on the Basis of Variational Enequality Algorithm and Projection Method.  2019 IEEE 5th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD). Kiev, Ukraine, 136–139 (2019).  doi:10.1109/ APUAVD47061.2019.8943869.

 

Перелік наукових публікацій  у фахових виданнях:

 

1.           Mashkov О., Sobchuk V., Barabash O., Dakhno N., Shevchenko H., Maisak T. Improvement of variable-gradient methods in dynamic automatic control systems for integral-differential models. Mathematical Modeling and Computing. Vol. 6, No. 2, 344–357 (2019). DOI: 10.23939/mmc2019.02.344.

 

Перелік тез конференцій:

 

1.           Барабаш О.В., Дахно Н.Б., Лещенко О.О., Шевченко Г.В., Свинчук О.В. Однокроковий варіаційно-градієнтний метод в в задачах оптимального траєкторного управління з мінімальною витратою пального. VI Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології та взаємодії" (IT&I’2019). 20 грудня 2019 року, Київ, 2019. С. 19 – 21.

2.           Mashkov О., Sobchuk V., Barabash O., Dakhno N., Shevchenko H., Maisak T. Improvement of variable-gradient methods in dynamic automatic control systems for integral-differential models. Mathematical Modeling and Computing. Vol. 6, No. 2, 344–357 (2019). DOI: 10.23939/mmc2019.02.344.

3.           Barabash O.V., Open’ko P.V., Kopiika O.V., Shevchenko H.V., Dakhno N.B. Target Programming with Multicriterial Restrictions Application to the Defense Budget Optimization. Advances in Military Technology. Vol. 14, No. 2, 213 – 229 (2019). ISSN 1802-2308, eISSN 2533-4123. DOI 10.3849/aimt.01291 http://aimt.unob.cz/articles/19_02/1291.pdf.

4.           O. Barabash, H. Shevchenko, N. Dakhno, Y. Kravchenko and L. Olga, "Effectiveness of Targeting Informational Technology Application," 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). Conference Proceedings. 05-09 October, 2020, Kyiv, Ukraine. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. P. 193 – 196., doi: 10.1109/SAIC51296.2020.9239154.

5.           N. Dakhno, O. Barabash, H. Shevchenko, O. Leshchenko and A. Musienko, "Modified Gradient Method for K-positive Operator Models for Unmanned Aerial Vehicle Control," 2020 IEEE 6th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), KYIV, Ukraine, 2020, pp. 81-84, doi: 10.1109/MSNMC50359.2020.9255516.

6.           Kravchenko Y., Leshchenko, O., Dakhno N., Deinega V., Shevchenko H., Trush, O. Intellectual Fuzzy System Air Pollution Control. 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 186-191, doi: 10.1109/ATIT50783.2020.9349334

 

Наукова робота

Інформація про наукову роботу відсутня.
  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

атестат доцента - 12.02.2022 (2,78 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

підвищення кваліфікації - 13.02.2022 (2,93 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: halyna.shevchenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну