Цолін Дмитро Васильович,

д.ф.н, доц., професор кафедри англійської філології
Цолін Дмитро Васильович
QA
Резюме
Освіта
2016 захист докторської дисертації в Інституті філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка 
2012 – 2013 Єврейський університет в Єрусалимі (
Hebrew University of Jerusalem (Israel), Post-doctoral fellowship
2009 захист кандидатської дисертації у Санкт-Петербурзькому державному університеті, Східний факультет

2002 Університет Андрюса (
Andrews University (USA), MA in Religion
1995 Херсонський державний педагогічний університет, філологічний факультет


Досвід роботи

2005 - 2007 Міжнародний Соломонів університет (Київ), викладач кафедри юдаїки

2007 - 2017 Національний університет "Острозька академія"

2013 - 2017 Гостьовий лектор у Національному університеті "Києва-Могилянська академія", магістерська програма з юдаїки

Хобі та інтереси

Семітська філологія, арамейська мова, бібліїстика.

Таргуми (арамейські переклади Біблії І - VII ст.).

Дискурсна лінгвістика.

Теорія перекладу.

Професійні навики

Володіння семітськими мовами:

сучасний іврит - вільно (читання, письмо, мовлення)

давньоєврейська мова - професійно

арамейська мова (західні діалекти) - професійно

класична сирійська - читання

Давньогрецька мова (койне) - читання 

Наукова робота
2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Attid-Compounds in Middle Aramaic Languages: Tense-Aspect-Modal Characteristics and the Discourse Functions // Journal of Semitic Languages (2021).

Die Prädikatformen in den Bedingungssätzen im Syrischen // Journal of North-West Semitic Languages

The Participle Morphosyntax in Middle Aramaic: Some Important Observations, Journal of Northwest Semitic Languages, 46.2 (2020), 47-86. (Web of Science Q2)

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tsolin D. Die zusammensetzbaren Modalverbformen mit ܫܟܚ / ܡܨܝ „zu finden“ in der syrischen Sprache // Die Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. - 2022.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Tsolin D. Compound Verbal Forms in the Aramaic Dialects of the Targums / London University College, Congress of the International Organization for the Targumic Studies, July 9-11, 2018

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tsolin D. Archaic Verbal Conjugations in Exod. 15.2-18, 21 and Deut. 32.1-43: Their Rendering in the Targums / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. - 2017. - № 15.1. - P. 44-77.

2016

Захист дисертації

Цолін Д.В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою 2 - 8 ст.: дис.... доктора філологічних наук. спец.: 10.02.13 "Синтаксис поезії тарґумів" / Цолін Дмитро Васильович ; Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2015. - 466 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Tsolin D. Review of the Book: Yakerson Semen. Ozar Sefarad: Sefardic Treasury. Sefardic Books from Tenth to Fiftinth Century. From Manuscripts to Printed Books / / Judaica Ukrainica 4 (2015), 163-166.

Ten Poems from the Shavu‘oth Fest from the Manuscript Paris Hébr. 110 of the Fragmentary Targum / Dmytro Tsolin // Judaica Ukrainica. - Kyiv: Judaica Ukrainica. - # 5. - P. 1-36

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Цолін Д.В. Юдаїка в Україні та світі: кар'єра чи покликання? Воркшоп Української асоціації юдаїки (23 жовтня 2016 року, м. Київ).

Цолін Д.В. Сучасні семітологічні студії: перспективи для нових перекладів біблійного тексту. Международная научно-практическая конференция "Фрациск Скорина: жизнь, труды и время" (21 октября 2016 г., Минск)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Літня школа з гербраїстики

2015

Видання наукової монографії

Цолін Д.В. Синтаксис поезії таргумів: монографія / Д.В. Цолін. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". - 2015. - 489 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Цолін Д. В. Діахронічний аналіз біблійної давньоєврейської мови та історико-критичний метод у біблеїстиці // Східний світ. – 2015. – № 1. – С. 92-105.

Цолін Д. В. Поетичний дискурс: синтаксичний аспект / Дмитро Васильович Цолін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – № 52. – С. 269-274.

Цолін Д. В. Синтаксична зв’язність поетичного тексту. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою / Д. В. Цолін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – № 58. – С. 130-135.

Цолін Д. В. Давньоєврейське віршування: до питання про роль синтаксису / Д. В. Цолін // Сходознавство. – 2015. – № 69. – С. 126-143.

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tsolin D. Hebrew poetry in the Targum Onqelos: some syntactic aspects of the verse structure / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. – 2014. – № 12.1. – Р. 53–88.

Цолин Д. В. Синтаксис поэтической строки в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII вв. / Дмитрий Васильевич Цолин. // Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия «Востоковедение». – 2014. – № 13. – С. 91–111.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Цолин Д. В. Некоторые особенности синтаксиса в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII вв. / Дмитрий Васильевич Цолин // Сходознавство. – 2014. – № 65-66. – С. 126-144.

Цолин Д. В. Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке. На материале Тарґумов / Дмитрий Васильевич Цолин // Сходознавство. – 2014. – № 67. – С. 138-170

Цолін Д. В. До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові / Дмитро Васильович Цолін // Східний Світ. – 2014. – № 3. – С. 114-124.

Цолін Д. В. Перспективи дослідження синтаксичного аспекту лінгвопоетики. На матеріалі арамеомовної літургійної поезії ІІ – VIII ст. / Цолін Дмитро Васильович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2014. – № 49. – С. 238-243.

Цолін Д. В. Палестинські Тарґуми як літературна пам’ятка. Переклад Тарґума Псевдо-Йонатана до Бут. 1-25 / Дмитро Васильович Цолін // «Дух і Літера». – 2014. – № 27. – С. 248-339.

Tsolin D. Transformation of poetical lines of the Song at the Sea (Ex. 15:1-18, 21) in the Targum Onqelos / Dmytro Tsolin // Judaica Ukrainica. – 2014. – № 3. – С. 5–23.

Цолін Д. В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Тарґума: Переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина ІІ / Дмитро Васильович Цолін // Східний Світ. – 2014. – № 2. – С. 111-130

Цолин Д. В. Эллипсис в поэзии таргумов / Дмитрий Васильевич Цолин // Східний Світ. – 2014. – № 4. – С. 143-156

Цолін Д. В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Тарґума: Переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина І / Дмитро Васильович Цолін // Східний Світ. – 2014. – № 1. – С. 110-130

2013

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

D. Tsolin. Hebrew poetry in the Targum Onqelos: some syntactic aspects of the verse structure. 21-st Congress of the International Organization for the Old Testament Studies. - Munchen, 2013

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Цолин Д. В. Перифрастические формы императива и юсива в арамейском языке Тарґумов / Дмитрий Васильевич Цолин // Письменные памятники Востока. – 2013. – № 18.1. – С. 159–170.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Цолін Д. В. Релікти архаїчного західно-семітського дієвідмінювання в давньоєврейській поезії / Цолін Дмитро Васильович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» – 2013. – № 38. – С. 234-237.

2012

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

«Переклад біблійних поетичних архаїзмів у тарґумах» представлено на засіданні секції «Біблійні дослідження. Стародавній Близький Схід» на XIX-й щорічній Міжнародній конференції з юдаїки, що проходила у січні 2012 року у Москві.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tsolin D. Elements of rhetoric in the Targums. Appeals to audience / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. – 2012. – № 10.2 – Р. 249–270.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну