Шевчук Дмитро Михайлович,

д.ф.н, проф., проректор з науково-педагогічної роботи
Шевчук Дмитро Михайлович
QA
Резюме
Профілі

Scopus ID: 57194796463

Web of Science ResearcherID AAD-4431-2020

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5609-2600

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Круглий стіл «ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22 жовтня 2021 року). Тема доповіді: "Місто і університет: «перезавантаження» стратегічної взаємодії"

2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

81. Шевчук Д. М. (2021). Town and Gown 2.0: синхронія стратегічного розвитку університету і міста, в: Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти – V, ред. Т. Фініков, Р. Сухарські, Варшава, С. 71-81.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

8. Shevchuk D., Khudoba K., Religion and ecological ethics through the lenses of the secularization of the moral sphere. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 20, issue 60 (Winter2021), pp. 177-190.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на міжнародній науковій конференції "Футурологічний Конгрес: фантастичні світи Станіслава Лема" (30 вересня 2021 року)

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Науково-методичний семінар "Культурологія і метатеатр"

Дні науки - 2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Youth civic education: Global trends and the Ukrainian case Shevchuk, D., Matusevych, T., Kolesnyk, L. Youth Voice Journal, 2021, 2021(Special issue 2), pp. 46–56

Shevchuk D., Karpovets M. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization, "Symposion", 7, 1 (2020): 85-97

Shevchuk, Dmytro (2019) The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość). Ethos (4(128)). с. 315-327.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шевчук Д. Індивідуально-особистісне буття людини перед викликами сучасності // Людина і культура / за ред. Д. Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019., C. 42-52.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензія на книгу: Krupa P. "Na Zachod" i "Z dala od Moskwy"

Шевчук Д., Шевчук К., Естетична теорія Романа Інґардена і сучасне мистецтво // Філософія Романа Інґардена і сучасність, Острог, 2021.

"Стратегія розвитку університету"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на проведення конференції "Філософія Романа Інґардена і сучасність"

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НаУОА – 2018, 27-30 березня 2018 р. (НаУОА). Тема доповіді: Університет та його місія в горизонті сучасності

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Як приборкати тирана // Критика, 3-4, 2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D. The Philosophy of Extraordinary Politics and the State of Exception // Revue Roumaine de Philosophie, 2018, Nr 1, pp. 81-91 (Scopus Q3)

Shevchuk D., Shevchuk K. Politics between theology and messianism in secular times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. - Vol. 17, issue 51 (Winter 2018). - pp. 148-161. ISSN: 1583-0039 (Scopus Q1)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

науковий секретар збірника Наукові записки. Серія "Філософія"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Said Nursi's ideas in perspective of modern political philosophy. Workshop "The spiritual diemsions of modern society from Gregory Skovoroda to Said Nursi" (11-12 листопада 2016 року)

Міжнародна конференція «Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza», 15-16 травня 2017 року, Гожув Вєлькопольский, Польща

Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», 27 листопада 2017 року Ерзурумський університет, Туреччина.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НаУОА - 2017 (27-30 березня 2017 р.). Тема доповіді: «Сучасний популізм: методологічні засади культурологічного аналізу»

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation, “Problemos”, Nr 92, 2017, pp. 7-22 (Scopus Q1)

Shevchuk D., Matusevych T. Discursive Identity and Problem of Social Identification // Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – Nr 39 (1/2017). – s. 194-201. (Scopus Q2)

Zaycev M., Shevchuk D., Edukacja przed wyzwaniem nieokreśloności środowiska społeczno-kulturowego // Pedagogika filozoficzna on-line. – 2016. – Nr 1. – s. 37-42

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Рецензування книг в рамках співпраці із видавництвом "Форс"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензия на книгу: А. В. Шипилов. Неистория. Москва: Прогресс-Традиция, 2012. 448 с. ISBN: 978-5-89826- 399-7 // Ab Imperio. – 2017. - № 2. – С. 361-368.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Erasmus+ з Університетом в Зеленій Гурі (Польща)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D. Humanities and their politics in the perspective of modernity // Papyri – Scientific Journal. - 2016. - P. 8-18.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензия на книгу: David R. Marples, Frederick V. Mills (Eds.), Ukraine’s Euromaidan. Analyses of Civil Revolution (Stutt¬gart: Ibidem-Verlag, 2015). 292 pp. Index. ISBN: 978-3-8382-0660-8. // Ab Imperio. – 2016. – № 1. – С. 493-500.

Шевчук Д. Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору // Філософія освіти. - Вип. 16. - С. 242-251 http://www.philosopheducation.com/images/Files/PDF/2015_issue_1/19.pdf

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego (Chełm, 21-23 września 2016 r.) https://drive.google.com/file/d/0B4D_XcSRcBR5QTJzNC1Ta09TNTA/view

2015

Захист дисертації

Захист докторської дисертації. Диплом ДД № 004549

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Майдан (не)довіри в горизонті соціально-філософської рефлексії // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. - Вип. 18. - Острог, 2015

Shevchuk D. The main aspects of modern educational policy: a philosophical approach // Pedagogika Filozoficzna - 2015.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Hosking Geoffrey. Trust. A History. – Oxford: Oxford University Press, 2014. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 1. - C. 527-536.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Шипилов А. Изнанка равенства. – Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2011. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 2. - C. 461-470.

Шевчук Д. Гуманітаристика та її «політика» в горизонті сучасності // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. - Черкаси, 2015.

Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика. - 2015. - № 1-2

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з Університетом в Зеленій Гурі (Польща) в рамках Erasmus+

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну