Шевчук Дмитро Михайлович,

д.ф.н, проф., проректор з науково-педагогічної роботи
Шевчук Дмитро Михайлович
QA
Резюме
Профілі

Scopus ID: 57194796463

Web of Science ResearcherID AAD-4431-2020

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5609-2600

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Круглий стіл «ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22 жовтня 2021 року). Тема доповіді: "Місто і університет: «перезавантаження» стратегічної взаємодії"

2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

81. Шевчук Д. М. (2021). Town and Gown 2.0: синхронія стратегічного розвитку університету і міста, в: Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти – V, ред. Т. Фініков, Р. Сухарські, Варшава, С. 71-81.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на міжнародній науковій конференції "Футурологічний Конгрес: фантастичні світи Станіслава Лема" (30 вересня 2021 року)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

8. Shevchuk D., Khudoba K., Religion and ecological ethics through the lenses of the secularization of the moral sphere. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 20, issue 60 (Winter2021), pp. 177-190.

2020

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на проведення конференції "Філософія Романа Інґардена і сучасність"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шевчук Д. Індивідуально-особистісне буття людини перед викликами сучасності // Людина і культура / за ред. Д. Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019., C. 42-52.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Науково-методичний семінар "Культурологія і метатеатр"

Дні науки - 2021

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Youth civic education: Global trends and the Ukrainian case Shevchuk, D., Matusevych, T., Kolesnyk, L. Youth Voice Journal, 2021, 2021(Special issue 2), pp. 46–56

Shevchuk, Dmytro (2019) The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość). Ethos (4(128)). с. 315-327.

Shevchuk D., Karpovets M. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization, "Symposion", 7, 1 (2020): 85-97

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензія на книгу: Krupa P. "Na Zachod" i "Z dala od Moskwy"

Шевчук Д., Шевчук К., Естетична теорія Романа Інґардена і сучасне мистецтво // Філософія Романа Інґардена і сучасність, Острог, 2021.

"Стратегія розвитку університету"

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Як приборкати тирана // Критика, 3-4, 2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НаУОА – 2018, 27-30 березня 2018 р. (НаУОА). Тема доповіді: Університет та його місія в горизонті сучасності

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D. The Philosophy of Extraordinary Politics and the State of Exception // Revue Roumaine de Philosophie, 2018, Nr 1, pp. 81-91 (Scopus Q3)

Shevchuk D., Shevchuk K. Politics between theology and messianism in secular times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. - Vol. 17, issue 51 (Winter 2018). - pp. 148-161. ISSN: 1583-0039 (Scopus Q1)

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Рецензування книг в рамках співпраці із видавництвом "Форс"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», 27 листопада 2017 року Ерзурумський університет, Туреччина.

Said Nursi's ideas in perspective of modern political philosophy. Workshop "The spiritual diemsions of modern society from Gregory Skovoroda to Said Nursi" (11-12 листопада 2016 року)

Міжнародна конференція «Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza», 15-16 травня 2017 року, Гожув Вєлькопольский, Польща

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НаУОА - 2017 (27-30 березня 2017 р.). Тема доповіді: «Сучасний популізм: методологічні засади культурологічного аналізу»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

науковий секретар збірника Наукові записки. Серія "Філософія"

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D., Matusevych T. Discursive Identity and Problem of Social Identification // Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – Nr 39 (1/2017). – s. 194-201. (Scopus Q2)

Zaycev M., Shevchuk D., Edukacja przed wyzwaniem nieokreśloności środowiska społeczno-kulturowego // Pedagogika filozoficzna on-line. – 2016. – Nr 1. – s. 37-42

The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation, “Problemos”, Nr 92, 2017, pp. 7-22 (Scopus Q1)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензия на книгу: А. В. Шипилов. Неистория. Москва: Прогресс-Традиция, 2012. 448 с. ISBN: 978-5-89826- 399-7 // Ab Imperio. – 2017. - № 2. – С. 361-368.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Erasmus+ з Університетом в Зеленій Гурі (Польща)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego (Chełm, 21-23 września 2016 r.) https://drive.google.com/file/d/0B4D_XcSRcBR5QTJzNC1Ta09TNTA/view

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D. Humanities and their politics in the perspective of modernity // Papyri – Scientific Journal. - 2016. - P. 8-18.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Рецензия на книгу: David R. Marples, Frederick V. Mills (Eds.), Ukraine’s Euromaidan. Analyses of Civil Revolution (Stutt¬gart: Ibidem-Verlag, 2015). 292 pp. Index. ISBN: 978-3-8382-0660-8. // Ab Imperio. – 2016. – № 1. – С. 493-500.

Шевчук Д. Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору // Філософія освіти. - Вип. 16. - С. 242-251 http://www.philosopheducation.com/images/Files/PDF/2015_issue_1/19.pdf

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з Університетом в Зеленій Гурі (Польща) в рамках Erasmus+

Захист дисертації

Захист докторської дисертації. Диплом ДД № 004549

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шевчук Д. Майдан (не)довіри в горизонті соціально-філософської рефлексії // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. - Вип. 18. - Острог, 2015

Shevchuk D. The main aspects of modern educational policy: a philosophical approach // Pedagogika Filozoficzna - 2015.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Hosking Geoffrey. Trust. A History. – Oxford: Oxford University Press, 2014. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 1. - C. 527-536.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Шипилов А. Изнанка равенства. – Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2011. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 2. - C. 461-470.

Шевчук Д. Гуманітаристика та її «політика» в горизонті сучасності // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. - Черкаси, 2015.

Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика. - 2015. - № 1-2

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну