Шевчук Дмитро Михайлович,

д.ф.н, проф., проректор з науково-педагогічної роботи
Шевчук Дмитро Михайлович
QA
Резюме
Профілі

Scopus ID: 57194796463

Web of Science ResearcherID AAD-4431-2020

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5609-2600

Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Шевчук Д. Індивідуально-особистісне буття людини перед викликами сучасності // Людина і культура / за ред. Д. Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019., C. 42-52.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна конференція "Інноваційний університет і лідерство" (підсумки міжнародного проєкту), 7-9 липня 2020 р. (online). Тема доповіді: "Університет і місто: синхронія стратегічного розвитку"

міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (15 травня 2020 року)

Міжнародна наукова конференція "Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта" (5 червня 2020 року). Тема доповіді: Межі Європи: сучасні дискусії.

Опублікування статті

"Стратегія розвитку університету"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shevchuk D., Karpovets M. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization, "Symposion", 7, 1 (2020): 85-97

Shevchuk, Dmytro (2019) The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość). Ethos (4(128)). с. 315-327.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НаУОА. 11 – 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: До розуміння феномену політичної глупоти: філософська інтерпретація.

2019

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукових записок. Серія: Філософія

член редколегії Наукових записок, Серія Культурологія

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнський круглий стіл "Духовність і мораль у сучасній Україні та світі: проблеми і перспективи" (РДГУ, м. Рівне), 13 листопада 2018 р. Тема доповіді: "Політика і мораль: сучасні аспекти взаємозв'язку"

Всеукраїнська конференція "Філософія як культурна політика сучасності: виклики постполітики" (19 жовтня 2018 р., НаУОА). Тема доповіді "Гібридність і політичний порядок: виклики постполітики"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НаУОА – 2018, 27-30 березня 2018 р. (НаУОА). Тема доповіді: Університет та його місія в горизонті сучасності

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР», 18-19 травня 2018 року. Тема доповіді: Європейська політична ідентичність і виклики популізму

Міжнародна наукова конференція "Суспільство, держава і церква у сфері міждисциплінарних досліджень", 1-2 червня 2018 року, м. Хмельницький. Тема доповіді: Політична теологія і політичне месіанство в добу секуляризації

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Як приборкати тирана // Критика, 3-4, 2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shevchuk D. The Philosophy of Extraordinary Politics and the State of Exception // Revue Roumaine de Philosophie, 2018, Nr 1, pp. 81-91 (Scopus Q3)

Shevchuk D., Shevchuk K. Politics between theology and messianism in secular times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. - Vol. 17, issue 51 (Winter 2018). - pp. 148-161. ISSN: 1583-0039 (Scopus Q1)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

редактор збірника "Наукові записки. Серія: Філософія"

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Рецензування книг в рамках співпраці із видавництвом "Форс"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

науковий секретар збірника Наукові записки. Серія "Філософія"

науковий редактор збірника "Наукові записки. Серія: культурологія"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shevchuk D., Matusevych T. Discursive Identity and Problem of Social Identification // Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – Nr 39 (1/2017). – s. 194-201. (Scopus Q2)

Zaycev M., Shevchuk D., Edukacja przed wyzwaniem nieokreśloności środowiska społeczno-kulturowego // Pedagogika filozoficzna on-line. – 2016. – Nr 1. – s. 37-42

The Three Dimensional Model of the Political World: A Philosophical Interpretation, “Problemos”, Nr 92, 2017, pp. 7-22 (Scopus Q1)

Опублікування статті

Шевчук Д. Рецензия на книгу: А. В. Шипилов. Неистория. Москва: Прогресс-Традиция, 2012. 448 с. ISBN: 978-5-89826- 399-7 // Ab Imperio. – 2017. - № 2. – С. 361-368.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Said Nursi's ideas in perspective of modern political philosophy. Workshop "The spiritual diemsions of modern society from Gregory Skovoroda to Said Nursi" (11-12 листопада 2016 року)

Міжнародна конференція «Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza», 15-16 травня 2017 року, Гожув Вєлькопольский, Польща

Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», 27 листопада 2017 року Ерзурумський університет, Туреччина.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Х міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», 12-13 травня 2017 р., м. Острог, Україна. Тема доповіді: «Ідентичність Я в умовах віртуальності: соціально-філософська рефлексія»

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

V всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності», 3 листопада 2017 року, м. Острог, Україна. Тема доповіді: «Ідея Res Publica і сучасна політична філософія»

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НаУОА - 2017 (27-30 березня 2017 р.). Тема доповіді: «Сучасний популізм: методологічні засади культурологічного аналізу»

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

член редколегії Наукових записок, Серія Культурологія

Член редколегії Наукових записок. Серія: Філософія

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Erasmus+ з Університетом в Зеленій Гурі (Польща)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shevchuk D. Humanities and their politics in the perspective of modernity // Papyri – Scientific Journal. - 2016. - P. 8-18.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Тема доповіді: Ідентифікація політичного в умовах надзвичайності. Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" 20-21 травня 2016 року.

Тема доповіді: «Хто такі українці...»: рефлексії на полях книги Михайла Грушевського. Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського. НаУОА, 17 вересня 2016 р.

Тема доповіді "Українська діаспора в сучасному змінному світі: до проблеми культурної ідентичності". Міжнародна конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» 27-28 вересня 2016 року

Тема доповіді: "Kontrdemokracja a kontrola władzy". II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej

Опублікування статті

Шевчук Д. Рецензия на книгу: David R. Marples, Frederick V. Mills (Eds.), Ukraine’s Euromaidan. Analyses of Civil Revolution (Stutt¬gart: Ibidem-Verlag, 2015). 292 pp. Index. ISBN: 978-3-8382-0660-8. // Ab Imperio. – 2016. – № 1. – С. 493-500.

Шевчук Д. Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору // Філософія освіти. - Вип. 16. - С. 242-251 http://www.philosopheducation.com/images/Files/PDF/2015_issue_1/19.pdf

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego (Chełm, 21-23 września 2016 r.) https://drive.google.com/file/d/0B4D_XcSRcBR5QTJzNC1Ta09TNTA/view

2015

Захист дисертації

Захист докторської дисертації. Диплом ДД № 004549

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шевчук Д. Ситуація «зустрічі-з-Іншим» як виклик толерантності. IV Міжнародну науково-теоретичну конференцію «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ»

Шевчук Д. Ідентичність дієвця в сучасному політичному світі. VІIІ Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР»

Шевчук Д. Людина і політичний світ. XIV Міжнародна конференція "Традиція і культура. Людина в пошуках смислу". 18 грудня 2015 року, м. Київ

Опублікування статті

Шевчук Д. Майдан (не)довіри в горизонті соціально-філософської рефлексії // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. - Вип. 18. - Острог, 2015

Shevchuk D. The main aspects of modern educational policy: a philosophical approach // Pedagogika Filozoficzna - 2015.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Hosking Geoffrey. Trust. A History. – Oxford: Oxford University Press, 2014. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 1. - C. 527-536.

Шевчук Д. Рецензия на книгу: Шипилов А. Изнанка равенства. – Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2011. // Ab Imperio. - 2015. - Nr 2. - C. 461-470.

Шевчук Д. Гуманітаристика та її «політика» в горизонті сучасності // Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. - Черкаси, 2015.

Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика. - 2015. - № 1-2

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з Університетом в Зеленій Гурі (Польща) в рамках Erasmus+

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну