Байсан Діна В'ячеславівна,

викладач
Байсан Діна В'ячеславівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Oksana Yurieva, Tetiana Musiichuk, Dina Baisan. Informal English Learning with Online Digital Tools: Non-Linguist Students // Advanced Education. - Nr.17. - 2021. - Igor Sikorskyi Kyiv Polytechnic University. - pp. 90-102.(Наукометричне видання WoS)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком Legal English Speaking Club

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Публікація наукових статей у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Байсан Д. В. Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке // Вестник Московского государственного областного университета: Лингвистика. - №1, 2014. - С. 121-127

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Байсан Д. В. Компонентний аналіз як метод дослідження лексичного значення слова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 13. – 2014.

Байсан Д. В. Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке // Вестник Московcкого государственного областного университета: Лингвистика. - №1, 2014. - С. 121-127.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Байсан Д. В. Репрезентація концепту СВОБОДА в англійській, німецькій та українській лінгвокультурах // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2013

Байсан Д. В. Структура концепту РІВНІСТЬ в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – № 5. – 2013.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Байсан Д. В. Деякі аспекти концептуального аналізу СВОБОДИ у німецькій мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2012. – С. 31-34.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація СПРАВЕДЛИВОСТІ в англійській та німецькій мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – № 3. – 2011. – С. 10-14.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: dina.baisan@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну