Байсан Діна,

Байсан Діна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

V Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» (30 вересня, 2016, м. Острог)

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновськічитання» (13-14 листопада, 2015, м. Острог)

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість" (3-4 квітня, 2014 р., м. Острог)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Байсан Д. В. Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке // Вестник Московского государственного областного университета: Лингвистика. - №1, 2014. - С. 121-127

Опублікування статті

Байсан Д. В. Компонентний аналіз як метод дослідження лексичного значення слова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 13. – 2014.

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістична типологія: методи й напрями досліджень (5-7 квітня 2013 р., Кам’янець-Подільський)

XIII Міжнародна наукова конференція "Universum Humanum: антропоцентризм як методологічна засада наукового дослідження" (20-24 травня, 2013 р., м. Острог)

XII Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського і романського мовознавства" (7-9 червня, 2013 р., м. Луцьк)

Опублікування статті

Байсан Д. В. Репрезентація концепту СВОБОДА в англійській, німецькій та українській лінгвокультурах // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2013

Байсан Д. В. Структура концепту РІВНІСТЬ в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – № 5. – 2013.

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми германської філології» (27-28 квітня 2012 р., м. Чернівці)

Міжнародна науково-практична конференція «Нове у філології сучасного світу» (19-20 жовтня 2012 р., м. Львів)

Опублікування статті

Байсан Д. В. Деякі аспекти концептуального аналізу СВОБОДИ у німецькій мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома ”, 2012. – С. 31-34.

2011

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної філології» (27-28 квітня 2011 року, м. Київ)

V Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (3-5 червня 2011 року, м. Луцьк)

Опублікування статті

Байсан Д. В. Метафорична концептуалізація СПРАВЕДЛИВОСТІ в англійській та німецькій мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – № 3. – 2011. – С. 10-14.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: dina.baisan@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну