Ткач Анастасія Сергіївна,

Викладач-стажист
Ткач Анастасія Сергіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Міжнародна науково-практична конференція "Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації"

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь із доповіддю на XXVI науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики Міжнародна наукова інтернет- конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (Вип. 78), 23 грудня 2021 р. Тема:

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ із доповіддю на XXV науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anastasiia.mamchur@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну