Архангельська Алла Мстиславівна,

Архангельська Алла Мстиславівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Виступ з доповіддю

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ з доповіддю

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Наукова стаття

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Наукові статті

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.arkhanhelska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну