Коцюк Юрій Анатолійович,

к.п.н., Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія"
Коцюк Юрій Анатолійович
QA
Резюме
Освіта

  1. Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю фізика (1992-1997). Спеціаліст фізик. Викладач. Диплом ЛК № 000550 від 23 червня 1997 р.
  2. Національний університет "Острозька академія" за напрямом підготовки "Економіка та підприємництво" (1999-2003). Бакалавр економіки. Диплом РВ № 22936336 від 20 червня 2003 р.
  3. Національний університет "Острозька академія" спеціальність "Фінанси"; (2003-2004). Спеціаліст з фінансів. Диплом РВ № 25579594 від 19 червня 2004 р.
  4. Захист кандидатської дисертації на тему "Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів". Диплом кандидата наук ДК № 055827. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 року (протокол № 51-06/5). Спеціальність організаційна психологія; економічна психологія.
Досвід роботи

 

У період

з 26.08.1997 по 30.05.1998 працював вчителем фізики в Острозькій загальноосвітній школі №5 І-ІІІ ст. м. Острога Рівненської області;

з 01.06.1998 по 01.09.1999 працював на посаді завідуючого методичним кабінетом НаУКМА "Острозька академія";

з 01.09.1999 по 01.11.2000 – начальник відділу технічних засобів навчання НаУКМА "Острозька академія";

з 01.11.2000 по 02.09.2002  – начальник відділу технічних засобів навчання Національного університету"Острозька академія";

з 02.09.2002 по 02.01.2008 – викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – старший викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 01.09.2016 – директор Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія".


Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Юрій Коцюк, Використання модуля UNPLAG на базі IC Moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи / [Коцюк Ю. А.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Коцюк, Використання модуля UNPLAG на базі IC Moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи / [Коцюк Ю. А.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Коцюк, Використання системи "Журнал" в ІС Moodle / [Коцюк Ю. А.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

2016

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) and Данилець, Ю. (Yu. Danilets) (2016) Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження (Electronic document management systems in higher education: tendencies and implementation perspectives). Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy) (1(29)). pp. 71-75.

2013

Опублікування статті

Коцюк, Ю. ( Yu. Kotsyuk) (2013) Психологічне підгрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (Psychological Background of the Notion of "Plagiarism" in the Scientific Research Activities in Ukraine). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 39-46. (Submitted)

Коцюк, Ю. (Y. Kotsyuk) (2013) Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату. (Cognitive dissonance as an instrument for plagiarism reducing.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 56-61.

2012

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

2010

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2010) ТРЕНІНГ З КРИПТОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.16). pp. 139-148.

2008

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

2007

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

2006

Опублікування статті

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2006) ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 8 (Вип.4). pp. 160-166.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну