Галецький Сергій Миколайович,

Викладач англійської мови
Галецький Сергій Миколайович

https://goo.gl/22bs1K

QA
Резюме
Освіта

09.1998-06.2003

Навчання на факультеті романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Здобув кваліфікацію філолог, вчитель англійської та німецької мов та літератури, перекладач


09.2001-05.2005

Навчання на юридичному факультеті Національного університету "Острозька академія" . Здобув кваліфікацію юриста. 

Досвід роботи

12.2005-04.2008

Начальник Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції 


04.2009 - 08.2015

Фахівець відділу міжнародного співробітництва, Національний університет "Острозька академія"


З 09.2009 - викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» у м. Київ 25-26 січня 2019 року, Інститут інноваційної освіти на тему: «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови».

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 6/38. - 2018. - С. 154-165. (Index Copernicus) ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. - № 50 - С. 270-274. (Index Copernicus) ISSN 2412-1142, ISBN 978-966-2337-01-3

Галецький С.М., Галецька Т.І. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. - №1. – С. 11-16. (Index Copernicus) ISSN 2412-9208

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 15-17 травня 2018 р., Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій. II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 19–20 квітня 2018 р., Острог, Національний університет «Острозька академія».

Доповідь на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції: «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА» у місті Запоріжжя 26 листопада 2018 року (Запорізька державна інженерна академія) на тему: “ Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі”

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на ХVІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» НУ "Острозька академія" (27.03.2018) на тему "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі студентів"

2011

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Галецький С.М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011, с.474-478.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: sergii.galetskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну