Худолій Анатолій Олексійович,

д.п.н., проф., завідувач кафедри англійської філології
Худолій Анатолій Олексійович
QA
Резюме
Освіта

 Інститут Дослідження НАТО Жана Моне “Розширення аналітичних навичок  стратегії в країнах партнерах”, Київ, Україна

 Отримав сертифікат учасника в травні 2014 р. 


Інститут світової економіки та міжнародних відносин (ІСЕМВ), Київ, Україна  

Д. політ. н., захистив дисертацію в березні 2013 року

                        

14 літній інститут американських студій в Україні: “Діяльність уряду США та його вплив на зовнішню політику”.  

Львів, Львівський національний університет імені І. Франка

Отримав сертифікат учасника в червні 2013 р. 


11-ий Літній інститут американських студій в Україні: “Зміни в Америці. Перспективи адміністрації Б. Обами. 

Євпаторія, Крим, Україна. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.

Отримав сертифікат учасника в червні 2010 р. 


Дослідження в університеті штату Канзас під егідою Програми Фулбрайта Державного департаменту США, Бюро освіти та культури.

Отримав сертифікат учасника в травні 2008 р. 


Закінчив дворічну літню школу Інституту відкритого суспільства  

Програма вищої освіти (Фонд Сороса), спрямована на поширення медійної освіти  в пострадянських університетах.

Отримав диплом про закінчення навчання в червні 2008 року.


Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність, підготовка  програми та дослідження як інструменти інноваційного підходу у викладанні”, підтримки Інституту відкритого суспільства. Львів, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2007

                                    

Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність в пострадянських  країнах”, за підтримки Інституту відкритого суспільства. Київ, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2006


Національний університет “Острозька академія”, Острог, Рівненська обл., Україна

Отримав вчене звання доцента в жовтні 2005 року


Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

Захистив кандидатську дисертацію по лінгвістиці в лютому  2004 р.

                                            

Університет штату Делавер, Ньюарк, Делавар, США

Отримав сертифікат учасника програми за відмінне викладання англійської мови та американознавства, організованої Держдепартаментом США в серпні 1998 року


Київський педагогічний інститут іноземних мов, Київ, Україна

Отримав диплом вчителя іноземних мов в червні 1989 року Досвід роботи

2016 –донині – завідувач кафедри англійської філології

2015-2016  декан факультету романо-германських мов

2014        професор кафедри англійської філології НаУОА

2013              доктор політичних наук

2005               Доцент факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

2004               кандидат філологічних наук                         

2002               Старший викладач Національного університету Острозька академія.

1999               Викладач Національного університету Острозька академія.

Наукова робота
2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Публічний дискурс Дональда Трампа // ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки ”, Острог, 27-30 березня 2017 р. – С. 8.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // Друга Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)». – Київ, 23 листопада 2017 року. – С. 5.

Опублікування статті

США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 118 (3). – 2017. – С.329-334.

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2017. – № 3. – С. 103-113.

Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2017. – С. 57-62.

Рецензування статей, авторефератів

дав відгук на автореферат дисертації Шевчук Вікторії Вікторівни «Удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

дав відгук на автореферат Ясінської Аліни Юріївни, аспірантки кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автреферат на тему "Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща", зі спеціальності 23.00.02. - політичні інститути та процеси, виконаної на кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник - доктор політичних наук, доцент Тарас Ярославович Лупул)."

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

з грудня 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Керівництво студентським науковим гуртком

керую науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Рецензування монографій

Рецензував колективну монографію «Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні: безпековий та євроінтеграційний виміри» викладачів факультету політичних наук чорноморського національного університету імені Петра Могили

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского; отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 2.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Порівняльний аналіз промов американських очільників (Дж. Буша та Дж. Байдена) в українському парламенті // X Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА-КУЛЬТУРА-ОСОБИСТІСТЬ». – Острог, НаУОА, 07-08 квітня 2016. – С. 3.

Проблеми стратегічно партнерства у відносинах України зі Сполученими Штатами Америки // Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону». – Київ, Інститут Всесвітньої Історії НАН України, 19 квітня 2016 року.

Американо-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття // Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті проф. Б. М. Гончара)». – Київ, 17-18 березня 2016 року. – С. 5.

Семантико-прагматичні особливості оказіоналізмів в американських публіцистичних текстах // ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки ”, Острог, 19-21 квітня 2016 р. – С. 9.

Опублікування статті

Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип.61. – С. 144-148.

Американо-українські відносин в світлі викликів ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2016. – № 1. – С. 115-122.

Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // “Politicus”. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2016. – № 1. – С. 237-241.

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 12-15.

Тенденції мовних змін в американських публіцистичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття // Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку: традиции и инновации: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2016. – С. 67-72.

Perspectives of US Foreign Policy after the Elections of 2016 // «V Американские студии». Материалы V Международной научно-практической конференции, 23 Декабря 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 17-28.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Semantic-cognitive Analysis of the Concept Ukraine in Speeches of B. Obama (2014) // Cognitive Studies / Etudes Cognitives. – Institute of Slavic Studies, PAS, University of Silesia and The Slavic Foundation, 2016. – Vol. 16. – P.153-163.

2015

Опублікування статті

Khudoliy A. Role of NATO in Russian-Ukrainian Conflict of 2014-2015 / Anatoliy Khudoliy / «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С.8-11.

Khudoliy Anatoliy. Easy-European Policy of the USA in the Light of Russian-Ukrainian Conflict / Anatoliy Khudoliy // «США: история, общество, культура»: материалы III международной научно-практической конференции, 29 мая 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание [Электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – C. 18-22. – Режим доступа: www.uca-hsc.cfuv.ru

Concept of “War” in B. Obama Political Speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: сб. науч. ст. / Под общ. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2015. – С. 43-46.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Худолий А. Роль НАТО в Российско-Украинском конфликте 2014-2015 гг. / Анатолий Худолий // «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С. 2.

Худолий А.А. Восточноевропейская политика США в свете Российско-Украинского конфликта / Анатолий Худолий // ІІІ Международная научно-практическая конференция "США: история, общество, культура". - Симферополь, 29 Мая, 2015 г. - С. 1.

5. Concept of “War” in Obama’s political speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: программа ІІ Международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2015 г., Брест / Брестский Государственный Технический Университет, экономический факультет, кафедра иностранных языков по экономическим специальностям. – Брест, 2015. – С. 6.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Когнітивні особливості політичних промов Б. Обами та В. Путіна / «Дні науки» 16-25 березня 2015 р. ХХ наукова викладацько-студентська конференція. – Острог: вид-во НаУОА, 2015. - С. 4.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну