Тишко Олена Василівна,

викладач
Тишко Олена Василівна
QA
Резюме
Освіта

Магістр філології

Досвід роботи

2000 - 2002  вчитель англійської мови на мовних курсах для школярів при Національному університеті "Острозька академія"

2002  - дотепер   викладач у Національному університеті "Острозька академія" (англійська мова, письмова комунікація, німецька мова) 

2008-2011   заступник декана з навчально-виховної роботи факультету романо-германських мов

2015 - 2016   вчитель німецької та англійської мови в Обласному комунальному закладі "Острозький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"

з 2017            викладач англійської мови (загальний курс та підготовка до міжнародних іспитів) у Міжнародній онлайн школі Skyeng

Професійні навики

Уміння працювати зі студентами та учнями різного рівня та різних вікових категорій, методично вірно, підбираючи необхідний матеріал, режими роботи та види завдань.

Постійна робота над професійним вдосконаленням та особистим ростом.

Властиві якості лідера: здатність організовувати класні та позакласні проекти, вміння делегувати обовязки та контролювати їх виконання.

При роботі у команді проявляється гнучкість, спроможність поєднати виконання різнопланових завдань та відповідальність.

Наукова робота
2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у XXІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» з доповіддю на тему: «Підбір матеріалів для підготовки модульного контролю для студентів третього курсу факультету романо-германських мов НаУОА відповідно до вимог на рівень Advanced». - 27-30 березня 2017 року, Острог.

ХХІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (м. Острог, квітень 2016 р.). Тема доповіді: Он-лайн програма Quizlet як засіб організації самостійної роботи студентів 3 курсу на заняттях з англійської мови.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у ІІІ інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» з доповіддю на тему: «Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудіювання». – 22 лютого 2017 р., Острог.

Участь в І Міжнародній науково-практичній конференції «ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» з доповіддю на тему «Використання Google інструментів для формування англомовної комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей». - 6-7 квітня 2017 р., Острог.

Участь у щорічній Міжнародній науковій конференції „Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства" з доповіддю на тему: «Шляхи використання соціальних мереж для організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей (на прикладі вивчення дисципліни "Англійська мова")». - 5-7 червня 2017 р. - Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (м. Острог, квітень 2016 р.). Тема доповіді: Просодичні особливості англійських висловлювань подяки в діалогічному мовленні.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції “МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА - ОСОБИСТІСТЬ” з доповіддю на тему «Лексико-семантичне поле Gratitude» в м. Острог (23 −24 квітня 2015 р.)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olena.tyshko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну